Cadair Eisteddfodol yn cael cartref newydd annisgwyl

Image copyright @mrchappell84/Twitter

Ar fore Llun 12 Chwefror roedd 'na apêl diddorol gan athro o'r brifddinas ar raglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru.

Fe wnaeth Ryan Chappell o Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, Caerdydd gais am i rywun roi cadair i'r ysgol ar gyfer eu steddfod ysgol gyntaf.

O fewn dau funud i'r apêl ar y radio, anfonodd y Prifardd Aneirin Karadog - cyn-Fardd Plant Cymru - neges yn cynnig Cadair a enillodd yn Eisteddfod Rhyng-Golegol Aberystwyth yn 2001.

Erbyn diwedd dydd Llun, roedd y Gadair wedi teithio i lawr yr M4 o gartref Aneirin Karadog yn y gorllerwin a chyrraedd ei chartref newydd yn Ysgol Gymraeg Glan Ceubal yn ardal Gabalfa o'r brifddinas.

"Mae'r ysgol wedi ei sefydlu ers 2007 ond rydyn ni dal yn ysgol fach, ond yn tyfu," meddai Mr Chappell.

"Ein gobaith yw ein bod yn gallu cael seremoni'r Cadeirio gyda'r adran Iau yn ein eisteddfod ysgol ar Fawrth 1af.

"Y nod ydy codi ymwybyddiaeth y plant am hanes pwysig y wlad a thrafod pwysigrwydd ysgrifennu."

Gobaith Mr Chappell wrth ddechrau seremonïau Cadeirio blynyddol yn yr ysgol meddai, ydy ysgogi'r plant i barhau i ysgrifennu ac efallai i fynd ymlaen i ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd neu'r Eisteddfod Genedlaethol yn y dyfodol.

line

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig