Hannah Turtle yn gwadu llofruddio'i mab ifanc

James Hughes Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw James Hughes o niwed i'r ymennydd o ganlyniad diffyg ocsigen

Ar ddiwrnod cyntaf achos yn erbyn mam ifanc sy'n gwadu llofruddio'i mab saith wythnos oed, fe glywodd rheithgor iddi ddweud wrth yr heddlu bod lleisiau yn ei phen yn dweud wrthi ei bod yn fam wael a ddim yn haeddu ei babi.

Mae Hannah Turtle, 22 oed o Shotton, yn derbyn ei bod wedi atal James Hughes rhag anadlu ar dri achlysur o fewn 10 diwrnod.

Bu farw'r plentyn wedi'r trydydd achlysur, ac mae Ms Turtle hefyd yn cyfaddef ei bod wedi rhoi cyffuriau gwrth-iselder ei hun yn llaeth y babi ar un achlysur.

Ond mae'n gwadu ei bod wedi bwriadu lladd neu achosi niwed difrifol iddo, ac mae'r achos yn parhau.

Wrth amlinellu achos yr erlyniad, dywedodd y bargyfreithiwr David Elias, QC, bod y diffynnydd wedi cymryd gofal i sicrhau nad oedd tyst i'r tri achlysur pan wnaeth hi atal James rhag anadlu.

'Gwybod beth roedd hi'n ei wneud'

Dadl yr erlyniad, meddai, yw "ei bod yn gwybod beth roedd hi'n ei wneud a'r niwed difrifol roedd yn ei achosi i'w mab ifanc".

"Efallai fe wnawn ni fyth wybod pam yn union y gwnaeth hyn."

Dywedodd bod Ms Turtle wedi pinsio trwyn y bachgen yn fwriadol ar 13 Mai 2016 i'w atal rhag anadlu ac fe aeth yn las.

Cafodd parafeddygon eu galw ac fe gafodd driniaeth ysbyty cyn dychwelyd adref gyda'i rieni mewn iechyd da.

Roedd yr ail achlysur ar 3 Mehefin, pan roedd Ms Turtle ar ben ei hun gyda'i mab.

Bu'n rhaid dadebru'r plentyn, ac fe gafodd ffit ar ei ffordd i'r ysbyty, ond ym marn meddygon doedd dim rheswm meddygol am ei gyflwr.

Fe ddychwelodd James adref ar 6 Mehefin ond mae'r erlyniad yn honni i'w fam ei lofruddio dri diwrnod wedi hynny.

Bu farw yn yr ysbyty ar 13 Mehefin o ganlyniad diffyg ocsigen a niwed i'r ymennydd.

Image caption Hannah Turtle yn cyrraedd Llys Y Goron Yr Wyddgrug ar ddiwrnod cyntaf yr achos

Clywodd y rheithgor fod Ms Turtle wedi gwadu gwneud unrhyw beth o'i le yn wreiddiol.

Ond yna fe ddywedodd wrth weithiwr cymdeithasol 10 diwrnod wedi marwolaeth James ei bod wedi rhoi ei llaw dros ei geg.

Clywodd y rheithgor bod y fam wedi dweud bod angen help arni, a'i bod yn clywed lleisiau yn dweud nad oedd yn haeddu James.

Mae Ms Turtle wedi pledio'n ddieuog i gyhuddiad o lofruddio, tri chyhuddiad o gam-driniaeth a dau o roi gwenwyn.

Mae disgwyl i'r achos bara am dair wythnos.

Pynciau Cysylltiedig