Cyngor i drigolion wedi llifogydd Môn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cynnig cyngor i drigolion wedi llifogydd Ynys Môn

12 Chwefror 2018 Diweddarwyd 21:41 GMT

Bron i dri mis wedi llifogydd difrifol yng nghanol Llangefni, mae nifer o fusnesau'r dref yn dal i weithio i drwsio'r difrod.

Cafodd dros 30 o gartrefi a siopau eu taro wedi i afon Cefni orlifo ei glannau.

Dydd Llun bu Cyfoeth Naturiol Cymru'n cynnal cyfarfod i drafod sut i leihau'r tebygrwydd o orlifo tebyg yn y dyfodol.

Dyma rai o'r bobl gafodd eu heffeithio gan y llifogydd.