Achos cam-drin: Merch yn credu ei fod yn 'normal'

Llys y Goron Abertawe

Mae llys wedi clywed gan un o dair merch sy'n honni bod dyn 39 oed o Geredigion wedi cyflawni nifer o droseddau rhyw hanesyddol yn eu herbyn.

Mae Owain Llŷr Thomas yn wynebu 23 o gyhuddiadau'n deillio o'r cyfnod rhwng 1995 a 2007, gan gynnwys ymosodiad rhyw ar ferch o dan 13 oed.

Yn ymddangos dan deimlad yn y llys, dywedodd un o'r merched ei bod wedi teimlo'n "ddryslyd" dros beth oedd wedi digwydd iddi.

Mae Mr Thomas yn gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn.

'Meddwl ei fod yn normal'

Fe awgrymodd yr amddiffyn nad oedd y ferch wedi dioddef unrhyw gamdriniaeth pan yn blentyn.

Ymatebodd hithau drwy ddweud fod hynny'n "gelwydd noeth".

Pan ofynnodd yr amddiffyn wrth y ferch pam nad oedd wedi dweud wrth unrhyw un am y camdrin honedig, dywedodd ei bod yn meddwl "fod beth oedd yn digwydd yn rhywbeth normal".

"Mae wedi bod yn anodd iawn delio gyda'r holl beth. Ond fe wnaeth hyn ddigwydd."

Gyrru neges yn gwahodd

Fe gadarnhaodd y ferch ei bod wedi gyrru neges at Mr Thomas yn ei wahodd i ymweld â hi yn Llundain, ond dywedodd hefyd mai "ffordd o siarad" oedd hyn.

Ar ddiwrnod cyntaf yr achos yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun, fe wyliodd y rheithgor fideo o gyfweliad un o'r merched gyda'r heddlu.

Aeth hi at yr heddlu ar ôl rhannu ei phrofiadau gyda chwnsler pan yn fyfyriwr prifysgol.

Mae Mr Thomas, sy'n wreiddiol o Aberystwyth ond bellach yn byw ym Margam, a sydd wedi gweithio fel technegydd cyfrifiaduron mewn ysgol ac i Gyngor Llyfrau Cymru, yn gwadu'r cyhuddiadau.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig