Meddyg teulu wedi 'treisio ei wraig' a 'bwlio ei blant'

Achos meddyg

Mae Llys y Goron Caerdydd wedi clywed cyhuddiadau fod meddyg o'r brifddinas wedi treisio ei wraig a bwlio'i blant i alw enwau arni.

Clywodd y llys honiadau fod y meddyg teulu wedi dweud mai fe oedd yn "rheoli'r tŷ", a'i fod wedi ymosod yn gorfforol ar ei wraig a'i dri phlentyn ar sawl achlysur.

Cafodd y dyn, nad oes modd cyhoeddi ei enw, ei arestio ym mis Medi 2016, wedi i'w gyn-wraig honni ei fod wedi ei threisio hi.

Mae e'n gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Ymosodiadau 'geiriol a chorfforol'

Yn y llys ddydd Mawrth, honnodd yr erlynydd Nicholas Gareth Jones fod y meddyg yn aml yn ymosod yn eiriol ar ei wraig a'i blant, cyn ei threisio hi.

Disgrifiodd Mr Jones sut yr oedd wedi "ei gwthio hi ar y gwely a'i dal i lawr gerfydd ei gwddf, hyn yn ystafell wely eu mab, ag yntau'n bresennol".

Ychwanegodd: "Roedd yn aml yn colli ei dymer gyda'i ddau fab ac yn arfer eu taro nhw, eu dyrnu a'u pinsio nhw, a'u cicio nhw."

Dywedodd fod un o'r plant wedi dweud unwaith nad oedd eisiau i'w dad ei guro rhagor.

Bygwth lladd

Mae'r erlyniad hefyd yn honni fod y meddyg wedi gorfodi ei blant i alw enwau ar eu mam.

Dywedodd Mr Jones: "Pan ddywedodd hi na allai barhau fel hyn, dywedodd y byddai'n ei lladd petai'n gadael."

Clywodd y llys hefyd fod y meddyg wedi gwahardd rhieni ei wraig rhag ymweld â'u cartref.

Byddai'n rhaid i'w wraig drefnu cyfarfod â'i rhieni yn gyfrinachol, er mwyn iddyn nhw gael gweld eu hwyrion.

Mae'r meddyg yn gwadu cyhuddiadau o ymddygiad rheolaethol, creulondeb i berson dan 16 a threisio, ac yn mynnu ei fod ond wedi cael rhyw gyda'i wraig pan oedd hi'n cydsynio i hynny.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig