Arwydd siop yn anafu dynes yn Abertawe

Arwydd Abertawe

Mae dynes wedi cael ei hanafu ar ôl i arwydd wyth metr o hyd ddisgyn arni y tu allan i siop yn Abertawe.

Cafodd y ddynes ei hanafu y tu allan i'r siop Sainsbury's ar Uplands Crescent brynhawn Mawrth.

Yn ôl llygad dystion, fe glywson nhw swn mawr, ac yna gweld fod yr arwydd wedi syrthio tri metr i'r llawr.

Dywedodd un llygad dyst wrth y BBC fod yr arwydd wedi methu'r ddynes o "fodfeddi yn unig" a'i bod hi wedi cael dihangfa ffodus.

Fe gadarnhaodd cwmni Sainsbury's bod digwyddiad wedi bod yn eu siop ar Uplands Crescent prynhawn 'ma, a'u bod nhw'n ymddiheuro'n fawr wrth y ddynes.

"Diogelwch yw'n blaenoriaeth ni," meddai llefarydd ar ran y cwmni, "ac rydyn ni wedi cau'r siop dros dro tra'n bod ni'n sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto."