Ymgyrch i geisio hedfan Ifor Glyn adref o Wlad Thai

Ifor Glyn Image copyright Llun teulu
Image caption Aeth Ifor Glyn yn sâl tra ar wyliau yng Ngwlad Thai ym mis Ionawr

Mae ymgyrch ar y gweill i ddod â Chymro adref o Bangkok lle mae wedi bod yn yr ysbyty ers dechrau mis Ionawr.

Roedd Ifor Glyn, sydd yn Gyfarwyddwr ar Ganolfan Gofalwyr Abertawe, i fod i ddychwelyd adref o'i wyliau yng Ngwlad Thai ar 5 Ionawr, ond fe aeth yn sâl gyda pneumonia ddiwrnod yn gynharach.

Yn ôl ei frawd mae meddygon hefyd wedi dod o hyd i 'wewyr' yn ei ben sy'n achosi pryder iddyn nhw, ac erbyn heddiw mae ei gyflwr yn ddifrifol wael.

Mae ei fam a'i chwaer wedi bod wrth ei wely bron ers iddo gael ei gludo i'r ysbyty fis diwethaf ac mae ei frawd wedi teithio yno am yr ail dro ar ôl i'w gyflwr waethygu dros y penwythnos.

Casglu arian yn 'her'

Yn ôl y teulu, mae hi'n costio £4,000 yr wythnos i gadw Mr Glyn yn yr ysbyty.

Mae ei gwmni yswiriant yn hedfan nyrs allan ddydd Mercher er mwyn asesu a oes modd ei gludo adref fel teithiwr ar awyren arferol.

Fodd bynnag mae ei deulu yn dweud y dylai gael ei hedfan adref mewn ambiwlans awyr gan nad yw'n ddigon iach i deithio.

Oherwydd hynny mae ei ffrindiau a'i deulu wedi dechrau ymgyrch i godi £40,000 i'w hedfan adref, gyda bron i £3,000 wedi ei gasglu yn barod.

Image caption Mae Elfyn 'Chum' Jones wedi bod yn cysylltu gyda'r teulu 'nôl yng Nghymru drwy gyswllt fideo

Wrth siarad gyda BBC Cymru o Wlad Thai, fe soniodd brawd Ifor Glyn, Elfyn 'Chum' Jones fwy am gyflwr ei frawd.

"Mae Ifor yn confused, a tydi o ddim yn gallu cerdded o gwbl, mae o wedi bod yn styc yn ei wely ers mis, mae'r pneumonia'n dal arno fo ond maen nhw 'di gael o under control er mwyn trio hedfan adref...

"Weithia' mae o'n dallt ni pan 'da ni'n siarad 'efo fo, ond weithia ddim...

"Weithia' mae o'n meddwl ei fod o adra yn ne Cymru, ond dwi ddim yn gwybod os mae effaith y tabledi neu be' 'di hynny."

'Pen eu tennyn'

Yn ôl datganiad ar y dudalen apêl, mae teulu Mr Glyn "wedi cyrraedd pen eu tennyn wrth geisio ymdrin â sefyllfa sydd eisoes yn drawmatig".

Dywedodd ffrind i'r teulu, Gwilym Euros fod y dasg yn "her" ond bod modd dod ag Ifor Glyn adref a lleihau'r baich ar ei deulu.

Ychwanegodd Elfyn Jones fod y teulu yn werthfawrogol iawn o'r gefnogaeth maent wedi ei dderbyn.

"Dani wedi cael sioc faint o gefnogaeth sydd wedi bod gan bobl Blaenau a'r bobl leol... Dani fel teulu'n ddiolchgar iawn iddyn nhw."

Yn wreiddiol o Flaenau Ffestiniog, fe ddechreuodd Ifor Glyn weithio gyda Phrosiect Cyffuriau Abertawe yn 1990. Yn 2007 fe gafodd ei benodi fel cyfarwyddwr ar y prosiect.

Ers i Mr Glyn adael Prosiect Cyffuriau Abertawe ym mis Hydref y llynedd, mae'r enw wedi cael ei newid i BAROD.

Yn ôl y pennaeth newydd, Jamie Harries, mae'n nhw'n meddwl am deulu Mr Glyn yn fawr.

"Dwi wedi gweithio gyda Ifor ers dros 11 o flynyddoedd, ac mae e'n ddyn sy'n cael ei barchu yn y maes dibyniaeth cyffuriau ac alcohol.

"Roedd hi'n dipyn o sioc i ni glywed ei fod wedi bod yn ddifrifol wael. Rydyn ni wedi dechrau siarad gyda chyfarwyddwyr y prosiect ynglŷn â'r sefyllfa a'r gronfa arian sydd wedi cael ei gychwyn.

"Fel sefydliad rydyn ni, fel staff a fu'n gweithio'n agos gyda Ifor ac sy'n ei 'nabod yn dda, yn mynd i ddod at ein gilydd er mwyn gweld beth allwn ni ei wneud i gefnogi'r ymgyrch codi arian a theulu Ifor hefyd."