Pryder am brinder pobl lolipop i ysgolion Sir Gâr

Hebryngwyr ysgol

Mae 'na bryder am ddiogelwch plant yn Sir Gaerfyrddin, lle mae'r cyngor yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i hebryngwyr ffordd, neu ddynion a menywod lolipop.

Mae pedair ysgol yn chwilio am bobl i helpu disgyblion i groesi'r ffordd, gydag un o'r rheiny wedi dechrau ymgyrch er mwyn ceisio ennyn diddordeb.

Yn Nhycroes ger Rhydaman does dim un swyddog wedi bod ar ddyletswydd ers mis Ebrill.

Pennaeth yr ysgol yw Louise Rees: "Mae hi mor brysur, mae'n rhaid i ni gael rhywun nawr yn fuan."

"Mae'n beryglus iawn. Mae'r plant yn gorfod croesi, dod lawr y tyle a dod lan y tyle o bobman.

"Maen nhw'n dod o tu fas i'r ardal. Mae eisiau rhywun nawr i'w helpu nhw i groesi - mae'r traffic yn mynd mor gyflym yma."

Image caption Mae pennaeth Ysgol Tycroes, Louise Rees, yn dweud fod y ffordd ger yr ysgol yn beryglus
Image caption Mae ysgol Tycroes wedi dechrau ymgyrch i geisio dod o hyd i hebryngwr

I rai, mae oriau'r swydd yn apelio, ond i eraill, mae cael gwaith sy'n cynnig rhwng pump ac 15 awr yr wythnos yn unig yn ddi-werth, a phrin yw'r rheiny fyddai'n or awyddus i weithio mewn tywydd gwael.

Oherwydd y broblem o gael gafael ar berson lolipop newydd, mae ysgol Tycroes wedi dechrau ymgyrch.

Yn rhan o hynny, roedd cystadleuaeth i lunio poster sy'n anelu at ddenu rhywun newydd i ymgymryd â'r gwaith.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae angen help ar y plant i groesi'n ddiogel, medd rhai o ddisgyblion Tycroes

Yn ogystal â'r tywydd mae ambell i yrrwr hefyd yn gallu bod yn lletchwith a diamynedd.

Er cyfeillgarwch y plant yn Sir Gaerfyrddin mae sawl safle yn wag bellach - sydd wedi arwain at broblem ddiogelwch.

Dywedodd y cynghorydd Hazel Evans, Aelod y Bwrdd Gweithredol y Sir dros yr Amgylchedd, nad yw'n sefyllfa foddhaol: "Mae pedwar safle ar hyn o bryd ble does dim hebryngwyr gyda ni.

"I fod yn deg, mae'r ysgolion yn gefnogol iawn - maen nhw'n gwybod ein bod ni yn trio hysbysebu, ac maen nhw'n trio dweud wrth y rhieni am fod yn ofalus, ac maen nhw eu hunain yn mynd tu allan i'r ysgol i helpu.

"Ond dyw e ddim yn sefyllfa chi mo'yn i gario ymlaen."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol