Diffyg gwerslyfrau yn 'annheg'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Sefyllfa gwerslyfrau disgyblion safon uwch yn 'annheg'

15 Chwefror 2018 Diweddarwyd 11:03 GMT

Mae bwrdd arholi CBAC yn cael eu cyhuddo o "fethu" disgyblion, gyda rhai yn dal i ddisgwyl am werslyfrau dri mis cyn eu harholiadau.

Mae'r oedi yn effeithio ar fyfyrwyr sy'n astudio Athroniaeth a Moeseg, rhan o Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol.

Mae'r Cynghorydd sy'n gyfrifol am addysg a sgiliau ar gabinet Cyngor Conwy, Garffild Lloyd Lewis wedi galw'r sefyllfa yn un "annheg".

Mae CBAC wedi ymateb drwy ddweud eu bod "wedi bod mewn cysylltiad ag Illuminate Publishing i leisio pryderon am yr oedi yng nghyhoeddiad y gwerslyfr".