Cyhuddiadau rhyw wedi 'syfrdanu' dyn o Geredigion

Llys y Goron Abertawe

Mae dyn 39 oed o Geredigion wedi dweud ei fod wedi "syfrdanu" pan glywodd am yr honiadau o gam-drin rhyw yn ei erbyn.

Mae Owain Llŷr Thomas, sy'n wreiddiol o Aberystwyth ond yn byw ym Margam, wedi'i gyhuddo o 23 o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn tair merch.

Wrth roi tystiolaeth o flaen Llys y Goron Abertawe, dywedodd Mr Thomas nad oedd yn deall yr honiadau.

Mae Mr Thomas yn gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn.

'Ffieiddio'

Dywedodd Mr Thomas, sydd wedi gweithio fel technegydd cyfrifiadurol mewn ysgol ac i Gyngor Llyfrau Cymru, wrth y llys: "Mi ro'n i wedi'n ffieiddio gan yr hyn a glywais."

Wrth esbonio pam benderfynodd beidio gwneud sylw mewn cyfweliad gyda'r heddlu, dywedodd ei fod "mewn sioc, ac yn methu credu pam yr oedd yr honiadau yma yn cael eu gwneud".

"Dydw i dal ddim yn deall hyd heddiw", ychwanegodd.

Mae'r llys eisoes wedi clywed gan dair merch sy'n honni bod Mr Thomas wedi eu cam-drin yn rhywiol rhwng 1995 a 2007.

Mae Mr Thomas yn gwadu 23 o gyhuddiadau, gan gynnwys ymosodiad rhyw ar ferch o dan 13 oed.

Mae'r achos yn parhau.