Dim ffioedd parcio gorfodol i athrawon yn Abertawe

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Townhill yn AbertaweFfynhonnell y llun, Google

Mae cabinet Cyngor Abertawe wedi gwrthod cyflwyno taliadau parcio gorfodol i athrawon a staff ysgolion.

Ddechrau'r mis dywedodd y cyngor y byddai ymgynghoriad ar gyflwyno ffioedd parcio i athrawon.

Fe wnaeth undebau athrawon ymateb yn chwyrn i hynny.

Ond wrth i gabinet y cyngor gymeradwyo cyllideb yr awdurdod ddydd Iau, daeth y cyngor o hyd i £3.5m ar gyfer addysg ac ysgolion y flwyddyn nesaf heb gyflwyno'r ffioedd.

Dywedodd arweinydd y cyngor Rob Stewart: "Rydym wedi canfod yr incwm y byddai'r cynllun yma i ysgolion wedi ei gynhyrchu, a hynny o ffynonellau eraill.

"Ond os fydd ysgolion unigol am gyflwyno ffi, fe fyddan nhw'n cael gwneud hynny, a bydd unrhyw incwm yn cael ei gadw gan yr ysgol er budd ei disgyblion."

Wrth ymateb i'r newyddion dywedodd Owen Hathway, Swyddog Polisi Cymru gydag undeb National Education Union: "Rydym yn falch bod y cynigion yma wedi eu dileu ar lefel y cyngor, ac fe fyddwn yn gwrthwynebu unrhyw gynllun o'r fath ar lefel ysgol os fyddan nhw'n cael eu hystyried yn y dyfodol.

"Roedd y cynigion yn amhoblogaidd. Mae nifer o ysgolion yn dibynnu ar ewyllys da athrawon sydd nid yn unig yn gwario'u harian eu hunain ar adnoddau, ond hefyd yn gweithio oriau ychwanegol yn ddi-dâl er mwyn gwneud y gorau i'r disgyblion.

"Byddai'r cynigion yma wedi peryglu'r gefnogaeth yna, felly mae'n dda gweld na fyddan nhw'n cael eu gwireddu."