Henry Thomas

  • Cyhoeddwyd

Mae'n enwog am chwarae rhan bachgen bach sy'n magu perthynas agos gyda chreadur estron - ond wyddoch chi fod gan yr actor Henry Thomas berthynas agos â Chymru hefyd?

Daeth yr Americanwr i sylw'r byd yn naw oed ar ôl portreadu'r cymeriad chwilfrydig, Elliott, yn y ffilm eiconig E.T. the Extra-Terrestrial yn 1982.

Bellach yn 46, mae'n debyg bod yr actor yn rhannu'r un chwilfrydedd am ei wreiddiau Cymreig.

"Mae fy nheulu i'n dod o wahanol lefydd yng Nghymru," meddai mewn cyfweliad ffôn (beth arall?) â Kate Crockett i BBC Radio Wales.

"Mae teulu Dad yn dod o'r gogledd ac ochr Mam yn dod o rywle yn ochrau Sir Gaerfyrddin."

Dywedodd ei fod wedi dysgu "ychydig" o Gymraeg ar hyd y blynyddoedd a bod hynny wedi dod yn haws ers dyfodiad y we.

"Cyn y we ro'n i'n anfon i ffwrdd am lyfrau a thapiau nôl yn nyddiau'r casét ac ro'n i'n chwarae nhw yn y car wrth deithio'n bell ar draws y wlad," meddai.

"Ro'n i'n gallu siarad rhywfaint o Gymraeg pan o'n i'n mynd i ymweld â Chymru, fel gofyn 'ble mae'r toiledau?' - roedd e'n ddefnyddiol iawn!"