Asesu llygredd wedi i graen 80 tunnell ddisgyn ym Mhowys

  • Cyhoeddwyd
craen wedi disgyn

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn asesu'r risg o lygredd wedi i graen yn pwyso 80 tunnell ddisgyn i mewn i gae ym Mhowys.

Cafodd gyrrwr y cerbyd ei gludo i'r ysbyty yn dilyn y digwyddiad ar yr A470 ger Llanfair-ym-Muallt am tua 17:50 nos Iau.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu bod wedi cael eu galw a bod pryderon am ddisel a hylif hydrolig yn gollwng.

Mae gwaith bellach yn digwydd i geisio adfer y cerbyd, ac roedd oedi ar y ffyrdd am gyfnod.

Dywedodd Bill Purvis o Gyfoeth Naturiol Cymru: "Fe wnaethon ni anfon swyddog i safle'r ddamwain neithiwr i asesu'r risg o lygredd a rhoi cyngor i'r gwasanaeth tân ac achub.

"Wrth weithio gyda'r gwasanaeth tân, fe wnaethon ni lwyddo i ddal y disel a'r hylif hydrolig oedd yn gollwng o'r craen, gan leihau'r risg bod y llygredd yn cyrraedd yr Afon Gwy.

"Byddwn ni'n mynd nôl i'r safle eto bore 'ma i wneud archwiliad gweledol o'r afon er mwyn sicrhau nad oes arwyddion pellach o lygredd."