Dros 1,000 o swyddi'n cael eu colli mewn canolfan alwadau

Cyhoeddwyd
Canolfan Tesco

Er gwaethaf ymdrechion i gadw canolfan alwadau Tesco Caerdydd ar agor, mae'r ganolfan bellach wedi cau gyda 1,100 o swyddi'n cael eu colli, yn ôl undeb USDAW.

Fe wnaeth yr archfarchnad gadarnhau ym mis Mehefin llynedd byddai'r ganolfan alwadau yn cau yng Nghaerdydd ac yn symud i Dundee yn yr Alban.

Dywedodd Tesco ar y pryd mai'r bwriad oedd ffurfio un ganolfan yn Dundee, gyda 250 o swyddi yn cael eu creu yno.

Dywedodd Swyddog Rhanbarthol USDAW, Nick Ireland: "Mae cau Tesco Caerdydd yn ergyd anferth i'n haelodau ac i economi Caerdydd."

Er gwaethaf ymdrechion yr undeb ychwanegodd Mr Ireland eu bod wedi "brwydro'n galed" i gadw'r ganolfan ar agor.

"Fe weithiodd cynrychiolwyr USDAW yn galed i gadw'r safle ar agor, gan herio'r achos busnes drwy'r cyfnod ymgynghori.

"Ond unwaith y daeth hi'n glir nad oedden ni am wireddu hynny, roedd rhaid ffocysu i gael y ddêl orau ar gyfer ein haelodau," meddai.