Gwobrau'r Selar: Yws Gwynedd yn cipio pedair gwobr

Yws Gwynedd Image copyright Yws Gwynedd
Image caption Ifan Sion Davies, Ywain Gwynedd, Rich Roberts ac Emyr Prys Davies - band Yws Gwynedd

Roedd hi'n noson wych i Yws Gwynedd a'i fand nos Sadwrn wrth iddyn nhw gipio pedair gwobr yn noson Gwobrau'r Selar yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth.

Daw Yws Gwynedd yn wreiddiol o Flaenau Ffestiniog ac eleni fe enillodd y wobr am y Record Hir Orau (Anrheoli a ryddhawyd fis Ebrill), y Fideo Gorau ('Drwy Dy Lygid Di'), y Gân Orau ('Drwy Dy Lygid Di') a Band Gorau.

Nid dyma'r tro cyntaf i Yws gael llwyddiant yn Gwobrau'r Selar. Yn y gorffennol mae e wedi ennill categori Artist Unigol gorau deirgwaith ynghyd â nifer o wobrau eraill yn y blynyddoedd diwethaf.

Mae Yws Gwynedd wastad wedi pwysleisio mai prosiect y band cyfan yw'r diweddaraf ac roedd yr aelodau i gyd yn Aberystwyth nos Sadwrn i ymuno yn y llwyddiant.

Image copyright Y Selar
Image caption Roedd Gwilym yn perfformio ac yn un o'r enillwyr nos Sadwrn

Alys Williams oedd yn fuddugol yn y categori artist unigol gorau ac fe enillwyd y wobr am y band neu artist newydd gorau gan Gwilym - y grŵp o Fôn a Gwynedd.

Un o'r grwpiau a oedd ar restr fer y wobr am y band neu'r artist newydd gorau - Pasta Hull - a enillodd y wobr am y Gwaith Celf Gorau am glawr eu halbwm cyntaf Achw Met.

Y grŵp ifanc Cadno oedd yn dathlu am gipio'r Record Fer Orau am eu EP cyntaf o'r un enw â'r grŵp.

Maes B enillodd deitl y Digwyddiad Byw Gorau unwaith eto eleni, gyda Clwb Ifor Bach yn derbyn gwobr Hyrwyddwr Annibynnol Gorau.

Yn y categorïau eraill ar y noson, cipiodd Osian Williams o Candelas a Siddi y wobr am yr Offerynnwr Gorau am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae Osian hefyd yn chwarae ym mand Alys Williams.

Y comedïwr, a chyflwynydd Radio Cymru, Tudur Owen ddaeth i'r brig ym mhleidlais y Cyflwynydd Gorau eleni.

Image copyright Y Selar
Image caption Heather Jones, enillydd gwobr Cyfraniad Arbennig, yn perfformio yn Yr Hen Goleg nos Wener

Ym mis Ionawr fe gyhoeddodd cylchgrawn cerddoriaeth Y Selar mai Heather Jones oedd enillydd y wobr cyfraniad arbennig.

Nos Wener bu Heather Jones yn perfformio yn Yr Hen Goleg yn Aberystwyth ac fe dderbyniodd y wobr cyfraniad arbennig gan Owain Schiavone, golygydd cylchgrawn Y Selar.

Hefyd yn perfformio nos Wener bu Alys Williams a'i chyfeilydd Osian Williams.

Image copyright Y Selar
Image caption Serol Serol - un o'r grwpiau a fu yn perfformio yn seremoni Gwobrau Selar

Ymhlith y rhai oedd yn perfformio nos Sadwrn roedd Yr Eira, Band Pres Llareggub, Omaloma, Cadno, Adwaith, Mr Phormula, Pasta Hull, Gwilym, Yr Oria a Serol Serol.

'Brwdfrydedd Yws yn esiampl'

"Mae Gwobrau'r Selar wedi bod yn noson ardderchog eto eleni, gyda dros 1000 o bobl yn dod yma i Aberystwyth i ddathlu y sin gerddoriaeth gyfoes wych sydd gennym ar hyn o bryd yn y Gymraeg" meddai trefnydd Gwobrau'r Selar, Owain Schiavone.

"Pleidlais boblogaidd ydy Gwobrau'r Selar, a does dim amheuaeth mai Yws Gwynedd oedd artist cerddorol mwyaf poblogaidd 2017.

"Mae brwdfrydedd a gwaith caled Yws yn esiampl i unrhyw gerddor ifanc, ac mae'n llawn haeddu ei lwyddiant.

Mae'n braf hefyd gweld nifer o fandiau ifanc yn cael eu gwobrwyo eleni - gobeithio bydd hyn yn rhoi hwb i Gwilym, Cadno a Pasta Hull, ynghyd â'r artistiaid ifanc eraill oedd ar y rhestrau byr, ac y byddwn ni'n gweld llawer mwy ganddyn nhw."

Enillwyr llawn Gwobrau'r Selar:

Cân Orau: Drwy Dy Lygid Di - Yws Gwynedd

Digwyddiad Byw Gorau: Maes B

Gwaith Celf Gorau: Achw Met - Pasta Hull

Band Neu Artist Newydd Gorau: Gwilym

Hyrwyddwr Annibynnol Gorau: Clwb Ifor Bach

Record Fer Orau: Cadno - Cadno

Offerynnwr Gorau: Osian Williams

Record Hir Orau: Anrheoli - Yws Gwynedd

Cyflwynydd Gorau: Tudur Owen

Fideo Cerddoriaeth Gorau: Drwy Dy Lygid Di - Yws Gwynedd

Artist Unigol Gorau: Alys Williams

Band Gorau: Yws Gwynedd

Gwobr Cyfraniad Arbennig: Heather Jones

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol