Carcharu cyn-gyfrifydd BBC a llywodraeth am dwyll £1.7m

  • Cyhoeddwyd
Jeffrey BevanFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae cyn-gyfrifydd gyda Llywodraeth Cymru a'r BBC wedi cael ei garcharu am dwyll ariannol ar ôl dwyn £1.7m gan Lywodraeth Bermuda.

Cafodd Jeffrey Bevan, 50 o Gwmbrân, ei garcharu ar ôl ymchwiliad pedair blynedd rhwng heddluoedd Bermuda a Chymru.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Bevan wedi byw "bywyd dwbl" a'i fod wedi "twyllo" system dalu y sefydlodd yn Bermuda.

Cafodd Bevan ddedfryd o 7 mlynedd a 4 mis yn y carchar.

Prynu tai a cheir

Roedd Bevan yn "uwch-ddefnyddiwr" y system gyfrifiadurol yn swyddfa'r Cyfrifydd Cyffredinol yn Bermuda.

Dywedodd yr erlynydd, Tim Evans, wrth y llys fod £1.3m wedi'i symud i gyfrifon yn y DU.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bermuda wedi ei leoli 1,800 milltir oddi ar arfordir yr Unol Daleithiau

Cyn gadael i weithio yn Bermuda, bu Bevan yn gyfrifydd gyda Llywodraeth Cymru am chwe blynedd gyda chyfrifoldeb am gyllid Ewropeaidd.

Bu hefyd yn gweithio fel cyfrifydd i British Steel a'r BBC.

Roedd Bevan wedi defnyddio'r arian i dalu ei forgais ar ei gartref yng Nghwmbrân.

Roedd hefyd wedi prynu tŷ yng Nghasnewydd, dau fflat yn hen adeilad yr Evening Post yn Abertawe, yn ogystal ag eiddo yn Yr Alban a Lloegr a dau gar Mercedes Benz.

'Yn gaeth i gamblo'

Cafodd Jeffrey Bevan hefyd ei ddisgrifio yn "gaeth i gamblo", roedd wedi rhoi £2m mewn cyfrif Paddy Power, ond fe gollodd £500,000.

Clywodd y llys ddatganiad gan gyn-bennaeth cyllid y BBC a ddywedodd fod Bevan "bob amser yn aelod ffyddlon, caled, cydwybodol o'r tîm cyllid".

Dywedodd y Barnwr M Fitton QC fod Bevan wedi trosglwyddo arian i'r DU mewn gweithred anonest.

Ychwanegodd y barnwr: "Rydych wedi bradychu ymddiriedaeth Llywodraeth Bermuda a'ch teulu, wrth i chi fyw bywyd dwbl".