Cyngor Penfro'n ystyried cau adeiladau er mwyn arbed £1m

Cofrestru priodas Image copyright Getty Images

Fe allai lleoliadau priodas, gwasanaethau ieuenctid a llyfrgelloedd gau yn Sir Benfro wrth i'r cyngor geisio arbed tua £1m.

Mae'r awdurdod yn ystyried agor canolfan gymunedol yn Hwlffordd i ddarparu nifer o wasanaethau dan yr un to.

Un syniad posib yw dymchwel swyddfa gofrestru'r sir yn Hwlffordd a symud seremonïau sydd wedi eu trefnu yno eisoes i leoliad arall.

Mae aelodau'r cabinet wedi cymeradwyo cynlluniau i gynyddu treth cyngor o 12.5% ond mae gobaith y bydd modd osgoi costau cynnal a chadw i nifer o adeiladau'r awdurdod yn y dyfodol, a'i gwneud yn fwy hwylus i'r cyhoedd gael gwasanaethau.

Gan ragweld bwlch tebygol o £18.6m yn y coffrau yn ystod 2018-2019, y gobaith yw arbed tua £1m trwy uno rhai gwasanaethau a gwerthu nifer o adeiladau.

Image copyright Google Maps
Image caption Un syniad posib yw dymchwel swyddfa gofrestru Cherry Grove yn Hwlffordd

Fe allai'r cyngor osgoi costau cynnal a chadw yn y dyfodol trwy werthu neu ddymchwel adeiladau sydd eisoes angen gwaith atgyweirio.

Ymhlith y gwasanaethau all fod yn y fantol mae canolfannau gwasanaethau cwsmer, canolfannau dydd, campfeydd, llyfrgelloedd, canolfannau gwybodaeth ymwelwyr a chlybiau ieuenctid.

Fe allai gwasanaethau bws teithiol gymryd lle gwasanaethau wyneb-i-wyneb mewn cymunedau llai fel Neyland, Arberth, Tyddewi, Trefdraeth a Chrymych.

Mae sôn am rannu gwasanaethau rhwng cymunedau Abergwaun ac Wdig, Penfro a Doc Penfro, a Dinbych-y-Pysgod a Llanussyllt.

Fe ellir symud seremonïau sydd eisoes wedi eu trefnu yn y swyddfa gofrestru i Gastell Hwlffordd neu Neuadd y Sir.

Mae adroddiad i'r cyngor yn rhybuddio y gallai rhai cyplau ofyn am iawndal ar ôl talu yn llawn o flaen llaw ar gyfer priodi hyd at 2019.

Image copyright Cyngor Sir Penfro
Image caption Mae'r cabinet wedi ymroddi i gynnal adolygiad o'i holl eiddo ac ystyried uno rhai gwasanaethau

Mae posibiliadau eraill yn cynnwys:

  • Dymchwel, gwerthu neu drawsnewid y llyfrgell yn Hwlffordd yn gartrefi;
  • Ystyried dyfodol swyddfeydd Cyngor Tref Hwlffordd - adeilad Gradd II sydd angen ei atgyweirio;
  • Symud staff o Neuadd Dref Aberdaugleddau a gwerthu'r adeilad;
  • Gwerthu llyfrgell Doc Penfro ar gyfer datblygiadau manwerthu;
  • Gwerthu'r clwb ieuenctid yn Noc Penfro, gan fod disgwyl y bydd angen gwaith costus i'r to;
  • Mae hen lyfrgell Aberdaugleddau eisoes yn y broses o gael ei gwerthu.

Dywed y cyngor y bydd yn adolygu ei wasanaethau a'i adnoddau ac yn cynnal ymgynghoriad mewn cysylltiad â'r cynlluniau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol