Dyn mewn cyflwr difrifol wedi digwyddiad yn Rhuthun

heddlu

Mae dyn ifanc mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty wedi "digwyddiad difrifol" ar Stryd Clwyd yn Rhuthun yn ystod oriau man fore Sadwrn.

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud ei fod yn ddyn lleol ac mae presenoldeb y llu yn yr ardal.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Jon Russell bod hyn yn "ddigwyddiad ffiaidd ond ynysig" ac nad oes angen i bobl leol bryderu am eu diogelwch.

"Mae'r heddlu yn cefnogi teulu dyn lleol sydd yn parhau mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ac mae ein meddyliau gyda nhw mewn cyfnod sydd yn un anodd iddyn nhw a'u ffrindiau."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu trwy ffonio 101.