Cau Cantre'r Gwaelod: Ergyd i gymdeithas Gymreig Efrog Newydd?

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dysgwyr Cymraeg yn dod at ei gilydd yn y Sunken Hundred

Mae bwyty oedd yn ganolbwynt i'r gymdeithas Gymreig yn Efrog Newydd wedi cyhoeddi eu bod nhw'n cau eu drysau fis nesaf.

Sefydlodd Illtyd a Dominic Barrett - dau frawd o Aberdaugleddau - Sunken Hundred ym mis Awst 2016 gyda'r bwriad o godi proffil Cymru yn ardal Brooklyn.

Ond ddeunaw mis yn ddiweddarach mae'r bwyty, a gafodd ei enwi ar ôl chwedl Cantre'r Gwaelod, wedi dweud mewn datganiad ar eu tudalen Facebook nad oes modd i'r busnes barhau.

Mae Cymru Fyw wedi adrodd ar ddosbarthiadau dysgu Cymraeg oedd yn digwydd yno yn y gorffennol.

Mae'n debyg fod y bwyty hefyd yn rhannol gyfrifol am fynd â sioe lwyfan am y diweddar Ray Gravell draw yno fis nesaf.

"Mi oedd yn newyddion trist iawn i ddeffro iddo ddoe," meddai'r flogwraig a'r actores Sioned Wyn, ymwelydd cyson i'r bwyty.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Tamaid o'r Afal: Flog Sioned Wyn o Efrog Newydd

"Fel Cymraes yn byw allan yma yn Efrog Newydd, mae Cantre'r Gwaelod wedi bod fel ail gartref i ni ers glanio yma.

"Mae'r croeso a'r awyrgylch wastad wedi bod yn gynnes. Mae Illtyd a Dom wedi creu argraff a rhoi blas o Gymru draw yma - rhywbeth i'w glodfori.

"Bydd colled enfawr ar eu holau, ond o ran Cymry Efrog Newydd allai ddim ond diolch iddyn nhw am ddwy flynedd wych!"