Casglu £18,000 am wyliau i fachgen gafodd ei adael ar fws

Alex a Victoria Jones
Image caption Bydd Alex a'i deulu yn teithio i America ddiwedd y flwyddyn.

Bydd bachgen sydd a Syndrom Down a gafodd ei adael ar fws ysgol ar ddamwain, yn mynd ar wyliau i Disney World yn Florida ar ôl i gefnogwyr godi £18,000.

Wythnos diwethaf cafodd Alex, sy'n 13 oed, ei ddarganfod yng nghefn bws yng ngarej y cwmni yn Y Barri ym Mro Morgannwg ar ôl iddo fethu a dychwelyd o'r ysgol.

Ar ôl i'r newyddion am ei achos gael ei rannu ar wefannau cymdeithasol, a gan y comedïwr Jason Manford, fe gyfrannodd pobl miloedd o bunnoedd i gronfa fyddai'n talu iddo fe a'i deulu i fynd ar wyliau.

'Nôl yn 2017, cafodd y teulu eu henwebu ar gyfer y daith i America, ond fe fethon nhw a chodi'r £12,000 oedd ei angen.

Pŵer gwefannau cymdeithasol

Yn ôl yr elusen Caudwell Children, maen nhw'n trefnu'r teithiau ond mae'n rhaid i'r teuluoedd godi arian i dalu am y meddygon a'r nyrsus fydd eu hangen i edrych ar ôl y plant.

Dros y penwythnos fe wnaeth y comedïwr Jason Manford rannu stori Alex ar Facebook, ac fe gafodd y gronfa hwb sylweddol yn sgil hynny.

Mae'r teulu'n bwriadu mynd i Disney World ym mis Rhagfyr.

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dod â'u cytundeb gyda'r cwmni bysiau oedd yn cludo Alex i'r ysgol, CJ Contract Services, i ben, ac wedi ymddiheuro wrth y teulu.

Bellach mae Alex yn cael taxi i'r ysgol ac yn ôl, wedi ei drefnu gan yr awdurdod.

Straeon perthnasol