Owain Llŷr Thomas o Aberystwyth yn euog o droseddau rhyw

Owain Thomas

Mae dyn 39 oed o Geredigion wedi ei ganfod yn euog o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn tair merch.

Cafwyd Owain Llŷr Thomas, sy'n wreiddiol o Aberystwyth ond yn byw ym Margam, yn euog o 23 o droseddau gan gynnwys ymosodiad rhyw ar ferch dan 13.

Roedd Thomas, sydd wedi gweithio fel technegydd cyfrifiadurol mewn ysgol ac i Gyngor Llyfrau Cymru, wedi gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Clywodd Llys y Goron Abertawe gan dair merch oedd honni bod Thomas wedi eu cam-drin yn rhywiol rhwng 1995 a 2007.

Dywedodd y barnwr Mervyn Hughes QC fod Thomas yn wynebu cyfnod hir dan glo.

Fe fydd yn cael ei ddedfrydu ar 26 Mawrth.