Gemau'r Gaeaf: Cymraes yn gobeithio am fedal annisgwyl

  • Cyhoeddwyd
Mica MooreFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mica Moore yn gyn-wibiwr a fu'n cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow yn 2014 cyn newid i'r car llusg yn 2016

Chwe mis yn ôl fe gafodd Mica Moore o Gasnewydd ergyd fawr i'w gobeithion o ennill medal yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf pan gollodd ei champ ei chyllid gan y corff rheoli.

Ond â hithau bellach yn PyeongChang, mae'r ferch 24 oed o Gasnewydd yn hyderus wedi iddi hi a'i chyd-rasiwr Mica McNeill lwyddo i gael cyfres o amseroedd da wrth ymarfer.

Yn y ddwy ras ymarfer olaf ddydd Llun, roedd y ddwy yn gydradd ail a chydradd drydydd.

Bydd y ras gyntaf go iawn yn digwydd ddydd Mawrth.

Enillodd Moore a McNeill bencampwriaeth ieuenctid y byd yn y bobsled yn Winterburg yn Ionawr 2017.

Ond yn fuan wedyn daeth y newyddion torcalonnus bod y Gymdeithas Ceir Llusg a Sled Sgerbwd Prydeinig yn diddymu'r cyllid o dîm car llusg y merched oherwydd gorwario.

Ar y pryd, dywedodd y Gymdeithas eu bod yn canolbwyntio adnoddau ar geisio ennill medalau.

Ffynhonnell y llun, GB Bobsleigh
Disgrifiad o’r llun,
Moore a McNeill yn cipio Pencampwriaeth Ieuenctid y Byd yn Winterberg

Aeth y ddwy ati i godi arian eu hunain, gan lwyddo i godi £30,000 mewn rhoddion er mwyn cystadlu yng Nghwpan y Byd yn Whistler, Canada ym mis Tachwedd.

Fe wnaethon nhw orffen yn bumed - camp anhygoel yn ôl Moore oedd yn "gadael i ni wybod beth y bydden ni'n medru cyflawni".

Ers hynny mae'r cyfanswm arian a godwyd wedi cyrraedd dros £40,000.

Dywedodd Moore wrth y BBC: "Mae'r bobsled yn gamp mor fach... dydych chi ddim yn credu fod unrhyw un yn gwylio, ond mae dysgu fod pobl yn fodlon ein cefnogi ni a'n helpu ar hyd y daith yn rhyfeddol.

"Mae'r bobsled yn gamp ddrud, ac mae cael lle yn costio mil neu ddwy o bunnoedd bob tro.

"Dydw i ddim yn gwybod sut i ddiolch i bobl, ond dwi mor ddiolchgar oherwydd mae'n golygu y gallaf weithio tuag at fy mreuddwyd."

Ychwanegodd Moore ei fod yn teimlo'n anhygoel bod yn PyeongChang, ac mae'r gobaith o ymuno â Laura Deas fel enillydd medal yn ei chyffroi.

"Mewn pencampwriaeth fel hon gall unrhyw beth ddigwydd," meddai.

"Mae'n fater o bwy sy'n perfformio ar y diwrnod, ac mae Mica a finnau wedi bod yn gweithio'n galed ar gysondeb. Rwy'n gobeithio y gallwn ni wneud yn dda."