Mam ifanc yn pledio'n euog i lofruddio'i babi deufis oed

Cyhoeddwyd
James HughesFfynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw James Hughes o niwed i'r ymennydd o ganlyniad diffyg ocsigen

Mae mam ifanc o Sir Y Fflint wedi pledio'n euog i lofruddio ei mab deufis oed ar ôl newid ei phle yng nghanol yr achos yn ei herbyn.

Roedd Hannah Turtle, 22 oed ac o Shotton, wedi gwadu llofruddio James Hughes ym mis Mehefin 2016, ond fe newidiodd ei phle ar seithfed diwrnod yr achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Hefyd fe blediodd yn euog i dri chyhuddiad o greulondeb oedd yn debygol o achosi dioddefaint diangen, a dau gyhuddiad o roi gwenwyn i'r babi, sef meddyginiaeth at iselder yn ei botel laeth.

Mae disgwyl iddi gael ei ddedfrydu ddydd Iau. Dywedodd y barnwr y byddai'n ystyried adroddiadau gan seiciatryddion fforensig ar ran yr erlyniad a'r amddiffyn.

Fe wnaeth Turtle grïo yn y doc wrth i'r barnwr ryddhau'r rheithgor.

Dywedodd bargyfreithiwr yr amddiffyn Gordon Cole QC nad oedd y rheithgor wedi clywed y dystiolaeth seiciatryddol ond bod y dystiolaeth yna yn berthnasol wrth ystyried maint y ddedfryd.

Ychwanegodd bod iselder wedi genedigaeth yn ffactor, a bod consensws bod gan Turtle anhwylder personoliaeth.

Bu farw James Hughes yn ei gartref yn Shotton lle roedd Turtle yn byw gyda'i phartner Ian Hughes a'i fam yntau.

Roedd y llys wedi clywed tystiolaeth fod Turtle wedi dweud wrth nyrs a gweithiwr cymdeithasol mai hi oedd yn gyfrifol am ladd James, a'i bod wedi ei atal rhag anadlu ar dri achlysur o fewn 10 diwrnod.

Fe gafodd y plentyn ei ddadebru yn yr ysbyty ar y ddau achlysur cyntaf.

Roedd hi hefyd wedi dweud ei bod yn clywed lleisiau yn ei phen yn dweud ei bod yn fam wael, a'i bod ddim yn haeddu cael plentyn.