Cwis: Ble mae'r murlun?

Os ydych chi'n teithio Cymru o bryd i'w gilydd mae siawns go dda eich bod wedi gweld gweithiau celf enfawr sy'n adlewyrchu hanes lleol ar waliau adeiladau ar hyd a lled y wlad.

Ond fedrwch chi gofio pa rai sydd ymhle?

Does dim ond un ffordd o ffeindio allan... amser cwis!