Lluniau: Traethau Cymru

Mae tri o draethau Cymru wedi cyrraedd rhestr 10 uchaf y traethau gorau yn y DU gafod eu dewis gan ddefnyddwyr gwefan deithio TripAdvisor. Roedd dau o draethau Penrhyn Gŵyr - Rhosili (3) a Thri Clogwyn (8) - ar y rhestr ynghyd â Bae Barafundle yn Sir Benfro (10). Mae'r tri yn yr oriel hon ynghyd ag ambell un arall fyddai'n llwn haeddu bod ymhlith y goreuon.


Image copyright Andrew Burton
Image caption Mae traeth Bae Barafundle yn Sir Benfro yn un o'r llecynnau gorau am bicnic!
Image copyright Andrew Turner
Image caption Traeth Mawr, Tŷ Ddewi. Un o draethau syrffio gorau'r wlad
Image copyright Brian Toward
Image caption Traeth Llyfn rhwng Porthgain ac Abereiddi - dim ond un ffordd sydd i lawr i'r traeth 'ma, felly byddwch yn wyliadwrus o'r llanw uchel!
Image copyright Brian Miller
Image caption Yr Aber Bach (Little Haven) - lleoliad braf yn Sir Benfro i weld machlud haul
Image copyright Getty Images
Image caption Mae traeth braf Rhosili ar Benrhyn Gŵyr yn gyson yn cael ei ddewis fel un o'r goreuon yn y DU
Image copyright Jim Ennis
Image caption Mae Borth-y-gest ger Porthmadog wedi bod yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr ers degawdau
Image copyright Marc Sayce
Image caption Llansteffan, un o drysorau Sir Gâr
Image copyright Michael
Image caption Mae gweddillion coedwig i'w gweld pan mae'r llanw'n isel yn Borth ger Aberystwyth
Image copyright ADRIAN EVANS
Image caption Mae goleudy y Parlwr Du, pwynt mwyaf gogleddol tir mawr Cymru ar draeth Talacre, Sir y Fflint. Ar lanw uchel, mae'n cael ei dorri i ffwrdd oddi wrth y traeth felly peidiwch mynd yn sownd!
Image copyright Amanda Davies
Image caption Cafodd Bae Dwnrhefn, Southerndown ei ddynodi fel rhan o Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn 1972
Image copyright Julie Heycock
Image caption Wyddoch chi fod Bae'r Tri Chlogwyn yng Ngŵyr wedi ymddangos mewn fideo o un o ganeuon y band enwog, Red Hot Chilli Peppers?