Meddyg teulu'n gwadu treisio'i wraig a cham-drin ei blant

llys y goron

Mae meddyg teulu o Gaerdydd wedi gwadu treisio ei wraig a cham-drin ei blant.

Dywedodd y dyn, na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol, wrth Lys y Goron Caerdydd: "Ni wnaeth hi erioed ddweud na wrtha i, dydw i erioed wedi ei threisio hi."

Mae'r dyn hefyd wedi gwadu cam-drin ei blant gan achosi iddynt gleisio, ond mae'n cyfaddef eu disgyblu ar rai achlysuron.

Mae'r dyn yn gwadu cyhuddiadau o ymddygiad rheolaethol, dau gyhuddiad o greulondeb i blant a threisio.

Pan gafodd lluniau o gleisiau ar gorff ei gyn-wraig eu cyflwyno i'r diffynnydd, dywedodd wrth y llys eu bod wedi eu hachosi yn sgil bwydo o'r fron, gan fod ei wraig yn dioddef o "broblem cleisio".

Dywedodd hefyd nad oedd wedi bygwth ei lladd pe bai hi'n gadael y cartref, ac nad oedd erioed wedi ymosod arni.

Gwadodd hefyd ymosod ar ei blant drwy eu taro a'u pinsio.

"Dydw i ddim yn ceisio brifo fy mhlant, ond rwyf i'n ceisio eu hatal rhag gwneud rhai pethau," meddai.

"Mae yna adegau lle rwyf wedi gorfod disgyblu, ond dydw i erioed wedi ymosod arnynt."

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol