Cludo tri i'r ysbyty wedi tân mewn cartref gofal

Gwasanaethau brys yng nghartref Plas Gwyn, Llanychan
Image caption Gwasanaethau brys yng nghartref Plas Gwyn, Llanychan wedi'r tân

Mae tri pherson oedrannus yn cael triniaeth at effeithiau anadlu mwg wedi tân mewn cartref nyrsio yn ardal Rhuthun yn Sir Ddinbych.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i gartref Plas Gwyn yn Llanychan ger Llandyrnog tua 19.55.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd bod preswylwyr wedi gallu dychwelyd i'r adeilad a bod dim perygl i fywydau'r tri a gafodd eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i achos y tân ond dyw'r achos ddim yn cael ei drin fel un amheus.

"Rwy'n falch o ddweud bod y digwyddiad wedi dod o dan reolaeth yn fuan iawn ac mae preswylwyr wedi gallu symud yn ôl i'r adeilad wedi cadarnhad ei fod yn ddiogel," dywedodd yr Arolygydd Jason Davies o Heddlu'r Gogledd.

"Cafodd tri o'r trigolion oedrannus eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan yn dioddef effeithiau mwg, ond dydyn nhw ddim mewn cyflwr all beryglu bywyd."