Hofrennydd yn achub tad a mab o'r môr yn Ynys Môn

Traeth Lligwy
Image caption Fe aeth y tad a'r mab i drafferthion oddi ar draeth Lligwy ar Ynys Môn

Fe gafodd tad a mab eu hachub gan wylwyr y glannau ddydd Iau ar ôl mynd i drafferthion yn y môr oddi ar arfordir Ynys Môn.

Fe gafodd Bad Achub Moelfre eu galw toc wedi 13:00 gan aelod o deulu'r ddau oedd yn pryderu nad oedd y tad a'i fab 13 oed wedi dychwelyd ar ôl mynd allan i'r môr mewn caiac.

Daeth y criwiau achub o hyd i'r ddau ar ynys oddi ar Draeth Lligwy ar ôl iddyn nhw lwyddo i nofio yno. Roedd eu caiac wedi troi drosodd.

Roedd hofrennydd achub o Gaernarfon yn rhan o'r chwilio ac fe gludwyd y ddau i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gyda mân anafiadau.