Meddyg yn ddieuog o dreisio'i gyn-wraig

Achos meddyg

Mae meddyg teulu wedi ei gael yn ddieuog o dreisio'i gyn-wraig a bwlio'i blant mewn achos yn Llys y Goron Caerdydd.

Cafodd y meddyg - na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol - ei gyhuddo o orchymyn ei feibion i alw'u mam yn b***** gan ddweud mai "fy nghartre' i yw hwn a fy rheolau i".

Roedd yr erlynydd Nicholas Gareth James wedi honni ei fod wedi atal rhieni ei wraig rhag gweld eu hwyrion ac y byddai'n lladd ei wraig pe byddai'n ei adael.

Cafodd ei arestio a'i gyhuddo o dreisio, ond fe wadodd yr honiad.

Gwadodd hefyd iddo erioed ymosod ar ei blant yn ystod yr achos gan ddweud mai dim ond "eu disgyblu" a wnaeth.

Ar ddiwedd achos a barodd am naw niwrnod, fe gymrodd y rheithgor ychydig dros ddwy awr i'w gael yn ddieuog o dreisio, ymddygiad cymhellol a chreulondeb i berson o dan 16 oed.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol