Prosiect i ddenu ymwelwyr i Gymru ac Iwerddon

  • Cyhoeddwyd
LlansteffanFfynhonnell y llun, Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad o’r llun,
Castell Llansteffan yn Sir Gâr

Annog ymwelwyr i grwydro ardaloedd llai adnabyddus yng Nghymru ac Iwerddon yw nod prosiect newydd gwerth €2m.

Mae prosiect y Llwybrau Celtaidd wedi derbyn €1.6m o arian o goffrau yr Undeb Ewropeaidd ac yn targedu ymwelwyr tebyg i'r rhai sydd wedi mynd i Ddulyn dros y penwythnos ar gyfer y gêm yn erbyn Iwerddon.

O dan arweiniad Cyngor Sir Gaerfyrddin, bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ardaloedd yn Sir Gâr, Sir Benfro a Cheredigion yng Nghymru a Waterford, Wicklow a Wexford yn Iwerddon.

Y nod yw troi ardaloedd mae pobl yn gwibio trwyddynt fel arfer i fod yn ardaloedd twristiaeth newydd, gan annog ymwelwyr i dreulio mwy o amser ynddyn nhw a manteisio ar gyfleoedd i roi hwb i economïau lleol.

'Sbarduno'r economi'

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas: "Mae Llwybrau Celtaidd yn esiampl wych o'r ffordd y gallwn ddefnyddio arian yr UE i helpu ardaloedd trawsffiniol yn Iwerddon a Chymru trwy annog ymwelwyr i fwynhau golygfeydd, croeso a diwylliant ardaloedd heblaw'r cyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd bob tro.

"Trwy helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr, bydd y prosiect yn sbarduno'r economi ac yn creu ac yn diogelu swyddi yn y sectorau diwylliant, treftadaeth a thwristiaeth.

"Yng ngoleuni Brexit, mae hi nawr yn bwysicach nag erioed ein bod yn cefnogi ac yn dathlu'r ddolen Geltaidd gref rhwng y ddwy wlad."

Llynedd cafodd prosiect Ffordd Cymru ei lansio - sef prosiect 10 mlynedd i ddathlu'r amrywiaeth o lwybrau sydd ar gael yng Nghymru.

Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tyddewi yn rhan o brosiect Ffordd Cymru

Dywedodd Gweinidog Cyllid a Gwariant a Diwygio Cyhoeddus Llywodraeth Iwerddon, Paschal Donohoe: "Twristiaeth yw un o sectorau economaidd pwysicaf Iwerddon ac mae ganddo botensial mawr i chwarae mwy o ran yn adfywiad economaidd Iwerddon.

"Ar y penwythnos, byddwn yn croesawu cefnogwyr rygbi o Gymru i Lansdowne Road.

"Mae'r prosiect Llwybrau Celtaidd yn dangos sut y gall arian o'r UE ein helpu i ddatblygu twristiaeth mewn cyd-destun trawsffiniol er lles y ddwy wlad."

'Cyfle rhagorol'

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, aelod o'r bwrdd gweithredol dros ddiwylliant, chwaraeon a thwristiaeth ar Gyngor Sir Gâr: "Dyma gyfle rhagorol i ddenu'r bobl sy'n pasio trwy Dde Cymru ac Iwerddon wrth iddyn nhw deithio i ben eu taith.

"Rydym am weld pobl yn aros i werthfawrogi harddwch ein cefn gwlad a'n glan-môr, i ymweld â'r amrywiaeth aruthrol o atyniadau ac i aros, bwyta a mwynhau fel ein gwesteion cyn parhau â'u taith.

"Y gobaith yw y down nhw nôl dro ar ôl tro a dweud wrth y byd beth sydd gennym i'w gynnig."