Gwrthod cais cwmni Express Motors am drwydded newydd

Express Motors

Mae'r Comisiynydd Traffig wedi gwrthod cais gan gwmni bysiau o Wynedd am drwydded i weithredu eu cerbydau cyhoeddus.

Fe benderfynodd y Comisiynydd Traffig, Nick Jones ym mis Awst na fydd Express Motors, o Benygroes ger Caernarfon, yn gallu gweithredu fel cwmni bysiau o ddiwedd 2017.

Daeth y penderfyniad hynny ar ôl i ymchwiliad gan Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr ddod i'r casgliad bod rhai o'u dogfennau cynnal a chadw wedi cael eu ffugio.

Yn sgil gwaharddiadau, fe benderfynodd aelod o'r teulu oedd yn gweithio i'r cwmni, Rhian Wyn Davies, geisio am y drwydded dan enw cwmni newydd, Express Motors Caernarfon Ltd (EMC).

Cafodd cyfarwyddwr Express Motors, Ian Wyn Jones ei wahardd rhag cael trwydded i yrru bws am 12 mis, ac fe gafodd rheolwr trafnidiaeth y cwmni, Kevin Wyn ei wahardd rhag gwneud ei waith oni bai ei fod yn gwneud cwrs arbenigol ynglŷn â'i rôl.

Mae Eric a Jean Wyn Jones hefyd wedi colli eu trwyddedau ar gyfer gwasanaeth ar wahân, oedd yn rhannu cyfleusterau gydag Express Motors.

'Methu cyrraedd gofynion'

Dywedodd y Comisiynydd Nick Jones, ei fod wedi gwrthod rhoi'r drwydded i Express Motors Caernarfon Ltd, gan fod eu cais wedi "methu cyrraedd" gofynion y drwydded.

Mewn penderfyniad ysgrifenedig, dywedodd rheoleiddiwr y diwydiant fod ganddo bryderon hefyd am ddiogelwch, gan gynnwys rhannau o gerbydau ar goll, a gweithrediad anghyfreithlon o gerbydau.

Dywedodd Mr Jones: "Roedd eu hymateb i'r ffaith fod olwynion un o'r cerbydau ar goll yn adlewyrchu safon gofal isel iawn mewn perthynas â diogelwch y cyhoedd."

Roedd Express Motors Caernarfon Ltd wedi gwneud cais i ddefnyddio 35 cerbyd.

Straeon perthnasol