Oedi casgliadau biniau bob pedair wythnos yng Nghonwy

Cyhoeddwyd
Biniau
Disgrifiad o’r llun,
Mae tua 10,000 o dai yn rhan o gynllun prawf casglu sbwriel cyffredinol bob pedair wythnos yn Sir Conwy

Mae cynghorwyr yng Nghonwy wedi pleidleisio na ddylid dechrau ar gasgliadau biniau bob pedair wythnos, nes bod mesurau mewn lle i gynorthwyo trigolion gyda'r system newydd.

Fe glywodd cyfarfod cyngor llawn fore Llun na ellid newid y penderfyniad i gasglu'r gwastraff bob pedair wythnos, am o leiaf chwe mis, gan mai ym mis Ionawr y cymeradwyodd y cabinet y cynnig.

Conwy fydd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru a Lloegr i gyfyngu casgliadau gwastraff i bob pedair wythnos.

Clywodd y cyfarfod fod disgwyl i'r system newydd fod yn ei lle ar gyfer pob cartref yn y sir erbyn Gorffennaf 2018, Ond mynegodd rhai cynghorwyr bryderon fod y newidiadau'n golygu y bydd mwy o bobl yn cael trafferthion gyda biniau'n llenwi cyn iddynt gael eu gwagio.

Mesurau ychwanegol

Mae Cyngor Conwy wedi cynnig cyflwyno mesurau ychwanegol i helpu trigolion i ymdopi â chasgliadau bob pedair wythnos, megis casglu un eitem fawr y flwyddyn am ddim, ac eraill am £5 y tro.

Maent hefyd yn cynnig cyflwyno casgliadau ychwanegol yn ystod cyfnod y Nadolig.

Ond dywedodd y Cynghorydd Ronnie Hughes o wrthblaid y cyngor (Llafur) nad yw'r sir yn barod i gasgliadau biniau bob pedair wythnos, a galwodd am oedi nes bod yr holl gymorth ychwanegol ar waith, a hyd nes y bydd pobl wedi cael cyfle i gael gwybod beth sy'n digwydd.

"Bydd 18 mis o anhrefn. Byddwn ni'n gorfodi rhywbeth ar bobl, a byddant yn gwrthod cydymffurfio," meddai.

Ychwanegodd ei gyd-aelod Llafur, Mike Priestley: "Nid yw'r amser ar gyfer y casgliadau pedair wythnos yn iawn. Mae Gorffennaf yn rhy fuan. Mae ymgyrch hyrwyddo enfawr i'w wneud yn gyntaf."

Wedi dweud hyn, dywedodd arweinydd y cyngor, Gareth Jones, fod angen i'r sir "ailgylchu mwy" ac "arbed arian".

"Rydym wedi ein gwthio i gornel gyda'r dreth tirlenwi. Mae £2.5m yn cael ei daflu i'r ddaear gan yr awdurdod oherwydd y dreth tirlenwi... ac rydym newydd dorri £2.4miliwn o gyllidebau addysg a gwasanaethau cymdeithasol."

Cafodd y cynnig gan 24 o bleidleisiau i 18 gyda thri yn ymatal, gyda galwadau ar gabinet y cyngor i ailystyried cyflwyno'r system nes eu bod yn gwbl fodlon fod "yr holl fesurau addysg, cyfathrebu a lliniaru ar waith".