Tywydd gaeafol yn arwain at gau dros 230 o ysgolion

Eira Llanberis
Image caption Eira ar stryd fawr Llanberis fore Mawrth

Cafodd dros 230 o ysgolion eu cau yn y gogledd a'r gorllewin ddydd Mawrth, wedi i eira ddisgyn mewn sawl ardal.

Fe rybuddiodd yr heddlu fod nifer o ffyrdd yn beryglus hefyd, gan gynnwys yr A55 rhwng Ynys Môn i Wrecsam.

Mae rhybudd am gawodydd o eira yn dal mewn grym ar gyfer y rhan fwyaf o'r wlad.

Mae'r rhybudd melyn - byddwch yn barod - yn berthnasol tan 23:55, ac yn debygol o effeithio ar bob sir yn y wlad.

Cafodd dros 230 o ysgolion eu cau ddydd Mawrth - y rhan fwyaf o'r rheiny yn y gogledd.

Gwefannau'r cynghorau:

Ceredigion

Conwy

Dinbych

Fflint

Gwynedd

Powys

Ynys Môn

Cafodd holl gampysau Coleg Menai eu cau, ac roedd Coleg Meirion-Dwyfor ynghau i ddysgwyr ond ar agor i staff.

Disgwyl mwy o eira

Dywedodd awdurdodau lleol Cymru wrth BBC Cymru eu bod yn hyderus fod eu cyflenwadau halen yn ddigonol er mwyn graeanu'r ffyrdd dros y dyddiau nesaf.

Cyhoeddodd y Swyddfa Dywydd rybudd melyn o ragor o eira dros nos nos Fercher a dydd Iau.

Image caption Golygfa cerdyn Nadolig yn Dinas, Caernarfon fore Mawrth

Rhybuddiodd prif weithredwr elusen i'r digartref yng Nghaerdydd y gallai pobl farw yn yr oerfel dros y dyddiau nesaf.

Ond mae cynghorau Caerdydd, Casnewydd a Gwynedd wedi dweud eu bod eisoes yn cymryd camau i roi cymorth i'r digartref mewn tywydd garw.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi galw ar bobl i ofalu am gymdogion bregus yn ystod y tywydd oer.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol