Menywod ifanc i gysgodi'u haelodau Cynulliad am y diwrnod

Ymgyrch #LeadHERship Chwarae Teg Image copyright Chwarae Teg

Fe fydd menywod ifanc yn cysgodi Aelodau Cynulliad am y diwrnod fel rhan o ymgais i ddenu mwy ohonyn nhw i'r byd gwleidyddol.

Mae'r digwyddiad ddydd Mawrth yn cynnwys taith o amgylch y Senedd, sesiwn holi ac ateb a dadl am rôl merched.

Dywedodd prif weithredwr yr elusen cydraddoldeb Chwarae Teg, Cerys Furlong, mai'r nod yw dangos i fenywod ifanc yng Nghymru sut y mae modd iddyn nhw "chwarae rhan bwysig yn llunio'r dyfodol".

Fe fydd 17 o ACau benywaidd a gwrywaidd o'r Blaid Lafur, y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru yn cael eu cysgodi.

'Yn amlwg o absennol'

Mae'r cyfle yn rhan o ymgyrch '#LeadHERship' Chwarae Teg ar gyfer merched rhwng 16 a 25 oed, ac yn cael ei gynnal i dynnu sylw at Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched 2018 fis nesaf.

Dywedodd Ms Furlong y bydd yn rhoi profiad uniongyrchol o fywyd gwleidydd a sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud yn y Senedd.

Image caption Mae'r Llywydd, Elin Jones, ymhlith yr ACau sy'n cael eu cysgodi

"Mae menywod yn dal yn amlwg o absennol yn y swyddi lle mae penderfyniadau'n cael eu gwneud yng Nghymru - dim ond 28% o'n haelodau Seneddol a chynghorwyr a 42% o'n haelodau Cynulliad [sy'n fenywod]," dywedodd.

"Mae'r bobl yn y swyddi yma yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar bob rhan o'n bywydau, ac mae'n bwysig i wneud yn siŵr fod lleisiau menywod yn cael eu clywed a bod yna weithredu mewn ymateb i'w hanghenion.

"Nod #LeadHerShip yw dangos i fenywod ifanc Cymru eu bod yn gallu chwarae rhan bwysig yn llunio'r dyfodol a'u helpu i wneud hynny."

O blith yr 17 o ACau sy'n cael eu cysgodi ddydd Mawrth, mae dau aelod o'r cabinet, Julie James a Mark Drakeford, y Llywydd Elin Jones, ac arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol