Carcharu dyn o Gaerdydd am smyglo dynion

John Davies Image copyright Y Swyddfa Gartref

Mae dyn wnaeth guddio dau berson oedd wedi dod i'r wlad yn anghyfreithlon yn ei gar wedi ei garcharu am 27 mis.

Cafodd John Davies, 47, o Gaerdydd ei arestio ar ôl i'w gar gael ei stopio yn Coquelles, gogledd Ffrainc ym mis Ionawr y llynedd.

Fe ddywedodd wrth swyddogion sy'n gweithio ar y ffin ei fod wedi llogi car er mwyn gyrru i Baris i gwrdd â merch yno.

Ond fe ddaethon nhw o hyd i ddau ddyn yng nghist y car. Roedd un yn 18 oed ac yn dod o Syria a'r llall yn 62 ac yn hanu o Kuwait.

Cuddio o dan ddillad

Dywed y Swyddfa Gartref eu bod wedi ceisio dod i Brydain yn anghyfreithlon.

Cafodd Davies ei gyhuddo o gynorthwyo mewnfudo anghyfreithlon i'r Deyrnas Unedig.

Dywedodd Cyfarwyddwr Llu Gwarchod Ffiniau De Ddwyrain ac Ewrop, Paul Morgan: "Roedd llawer o ddillad yn y car, mwy na fyddai wedi bod yn angenrheidiol ar gyfer trip dau ddiwrnod.

"Roedd y ddau ddyn, un ifanc a'r llall yn hŷn, wedi eu cuddio o dan y dillad.

"Dyw'r rhai sy'n smyglo pobl ddim yn poeni am yr amodau pan maen nhw yn cludo'r bobl ac yn aml yn rhoi bywydau eraill mewn perygl."