Lluniau: Eira Chwefror

Mae rhannau o Gymru o dan flanced wen ar ôl i eira syrthio dros nos. Mae nifer o ysgolion ar gau ac mae rhybudd melyn mewn grym o hyd. Dyma gasgliad o luniau sy'n dangos yr eira yng Nghymru:


Image caption Eira ger Llyn Padarn, Llanberis

Image caption Betws yn Rhos ger Abergele dan haen o eira prydferth

Image copyright Sw Mynydd Cymru
Image caption Yr olygfa o Sŵ Mynydd Cymru, Bae Colwyn, sydd ar gau oherwydd yr eira

Image copyright Marilyn E Williams
Image caption Golygfa oeraidd wrth edrych allan ar Afon Menai

Image copyright Robert Lewis
Image caption Eira yn disgyn dros gaeau'r Marian Mawr yn Nolgellau

Image copyright Rhian Williams
Image caption Mae'r anifeiliad hefyd yn teimlo'r oerfel yn ardal Talsarnau

Image caption Fel hyn mae hi'n edrych ym Mhenmynydd, Ynys Môn

Image caption Y Groeslon, Dyffryn Nantlle

Image caption Lleucu Llwyd y gath yn mwynhau yr eira yng Nghaernarfon

Pynciau Cysylltiedig