Lluniau: Eira Chwefror

  • Cyhoeddwyd

Mae rhannau o Gymru o dan flanced wen ar ôl i eira syrthio dros nos. Mae nifer o ysgolion ar gau ac mae rhybudd melyn mewn grym o hyd. Dyma gasgliad o luniau sy'n dangos yr eira yng Nghymru:

Disgrifiad o’r llun,
Eira ger Llyn Padarn, Llanberis
Disgrifiad o’r llun,
Betws yn Rhos ger Abergele dan haen o eira prydferth
Ffynhonnell y llun, Sw Mynydd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa o Sŵ Mynydd Cymru, Bae Colwyn, sydd ar gau oherwydd yr eira
Ffynhonnell y llun, Marilyn E Williams
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa oeraidd wrth edrych allan ar Afon Menai
Ffynhonnell y llun, Robert Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Eira yn disgyn dros gaeau'r Marian Mawr yn Nolgellau
Ffynhonnell y llun, Rhian Williams
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r anifeiliad hefyd yn teimlo'r oerfel yn ardal Talsarnau
Disgrifiad o’r llun,
Fel hyn mae hi'n edrych ym Mhenmynydd, Ynys Môn
Disgrifiad o’r llun,
Y Groeslon, Dyffryn Nantlle
Disgrifiad o’r llun,
Lleucu Llwyd y gath yn mwynhau yr eira yng Nghaernarfon