Cyfarfod i drafod pryderon am weithwyr rhyw yn Abertawe

Stryd Fawr Image copyright Google
Image caption Mae pryder am weithwyr rhyw sy'n gweithredu yn ardal y Stryd Fawr

Fe fydd yr heddlu yn Abertawe yn cwrdd â thrigolion lleol nos Fawrth i drafod pryderon am weithwyr rhyw sy'n gweithredu yn y ddinas.

Mae Heddlu De Cymru'n dweud eu bod wedi cynyddu patrolau yn ardal y Stryd Fawr i geisio atal gweithgareddau anghyfreithlon.

Bydd cyfarfod grŵp Heddlu a Chymunedau Gyda'n Gilydd yn cael ei gynnal yn oriel yr Elysium.

Mewn datganiad, dywedodd y Prif Arolygydd Steve Jones: "Bydd y cyfarfod hwn yn gyfle i'r gymuned godi eu pryderon - a'n galluogi i'w sicrhau ein bod yn cymryd eu pryderon o ddifrif, gan amlygu'r gwaith parhaus yr ydym yn ei wneud gyda phartneriaid ac asiantaethau i fynd i'r afael â'r materion hyn ar y Stryd Fawr.

"Mae pobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau o natur rywiol am wahanol resymau, ac mae sawl un yn rhoi eu hunain mewn perygl bob dydd mewn ymgais i oroesi a gwella'u safonau byw.

"Fel gwasanaeth heddlu rydym yn ceisio diogelu pawb, yn enwedig y rheiny sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau."