Corff Porthceri: Cyhoeddi enw dyn

Parsons Image copyright Heddlu'r De
Image caption Cafodd corff Christopher Parsons ei ddarganfod ym Mharc Gwledig Porthceri ger Y Barri

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i ddarganfyddiad corff mewn parc gwledig ym Mro Morgannwg wedi cyhoeddi enw'r dyn.

Cafodd Christopher Parsons, 52, ac o ardal y Rhath yng Nghaerdydd, ei weld ddiwethaf yn Nhreganna ar 28 Rhagfyr.

Daeth cerddwr o hyd i'r gorff ym Mharc Porthceri ger Y Barri ar fore Gwener, 23 Chwefror.

Mae ymchwiliadau i union achos ei farwolaeth yn parhau, ac mae swyddogion yn apelio ar aelodau o'r cyhoedd i'w cynorthwyo.

Image copyright Heddlu'r De
Image caption Mae lluniau o gamerau cylch cyfyng siop Boots yng nghanol Caerdydd yn dangos Mr Parsons ar 28 Rhagfyr yn gwisgo het amlwg

Dywedodd y Ditectif Arolygydd, David Butt, o'r Tim Troseddau Difrifiol: "Mae'n hanfodol ein bod ni'n darganfod pam yn union fod Mr Parsons wedi marw."

"Fe fydden ni'n hoffi clywed oddi wrth unrhyw un a welodd Mr Parsons yn yr wythnosau cyn i'w gorff gael ei ddarganfod.

"Cafodd ei weld ar gamerau cylch cyfyng yn siop Boots yng Nghaerdydd ar 28 Rhagfyr, ac ar y pryd roedd yn gwisgo het Jac yr Undeb eitha amlwg.

Image copyright Heddlu'r De

"A welsoch chi fe y diwrnod hwnnw, neu ers hynny", gofynnodd y Ditectif Arolygydd David Butt.

"Gallai unrhyw wybodaeth, dim ots pa mor ddibwys, fod yn hanfodol i'r ymchwiliad hwn wrth i ni geisio a darganfod beth ddigwyddodd iddo."