Apêl wedi ymosodiad 'hurt a pheryglus' mewn gorsaf

  • Cyhoeddwyd
tren

Mae yna apêl i'r cyhoedd am wybodaeth ar ôl i grŵp o lanciau ifanc daflu cerrig at giard trên mewn gorsaf ym Merthyr Tudful wrth iddi geisio helpu menyw oedd wedi dechrau teimlo'n sâl wrth deithio.

Roedd parafeddygon wedi bwriadu rhoi triniaeth i'r teithiwr wrth i'r trên oedd yn teithio rhwng Ynys Y Barri a Merthyr Tudful gyrraedd gorsaf Ynysowen ar ôl 19:00 nos Fawrth.

Ond fe fu'n rhaid newid y cynlluniau a chwrdd â'r claf yng ngorsaf Merthyr Tudful ar ôl i griw o rhwng 10 a 15 o bobl ifanc daflu cerrig o fynedfa'r orsaf ac o bont dros y trac at y giard a theithwyr eraill.

Yn ôl Heddlu Trafnidiaeth Prydain "mae'n ffodus iawn" na chafodd unrhyw un anaf difrifol. Cafodd y teithiwr oedd yn sâl ei chludo i'r ysbyty.

Dywedodd yr Arolygydd Jaci Thomas: "Mae taflu cerrig at bobl yn amlwg yn rhywbeth hurt eithriadol a pheryglus i'w wneud.

"Fe wnaeth y bobl yma atal menyw rhag cael y cymorth meddygol roedd angen arni."

Roedd yna ail ddigwyddiad yng ngorsaf Ynysowen rhwng 20:00 a 20:15 yr un noson wrth i'r trên stopio ar ei ffordd o Ferthyr Tudful i Gaerdydd.

Wrth i'r giard helpu dwy fenyw oedrannus i adael y trên fe wnaeth rhywun rhegi ac ymosod ar y tri yn eiriol.

Mae'r heddlu trafnidiaeth yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 0800 40 50 40 neu decstio 61016.