Carwyn Jones: 'Dim amserlen camu i lawr fel prif weinidog'

Daniel Davies
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Carwyn JonesFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Wrth siarad â BBC Cymru yn Efrog Newydd, dywedodd Carwyn Jones na fydd e'n cyhoeddi amserlen ar gyfer camu lawr fel prif weinidog

Mae Carwyn Jones wedi dweud na fydd yn cyhoeddi amserlen ar gyfer camu lawr fel prif weinidog.

Mynnodd na allai wneud datganiad ynglŷn â gadael cyn diwedd yr ymchwiliad gafodd ei lansio yn dilyn marwolaeth Carl Sargeant.

Fe ddywedodd Mr Jones ei fod yn canolbwyntio ar geisio denu swyddi i Gymru, gan gynnwys o Ogledd America ble mae e'n ymweld yr wythnos hon.

Dywedodd na fyddai'n dilyn ei ragflaenydd, Rhodri Morgan - fe wnaeth Mr Morgan ddatgan ei fwriad i ymddeol dros flwyddyn cyn rhoi'r gorau iddi yn 2009.

'Amserlen yn ddim help'

Wrth siarad â BBC Cymru yn Efrog Newydd, gwadodd Mr Jones hefyd, honiadau'r Ceidwadwyr bod polisi Llywodraeth Cymru ar Brexit yn "anhrefnus".

Gofynnwyd a fyddai'n cyhoeddi amserlen, ond dywedodd Mr Jones: "Dwi ddim y credu bod hwnna'n help.

"Beth sy'n holl bwysig yw mynd trwyddo'r holl broses o'r ymholiadau sydd mynd i gael eu gwneud dros y misoedd nesaf achos bydde fe ddim yn beth da i adael yn ystod yr ymholiadau hynny, a dwi ddim yn mynd i neud hynny.

"Felly mae rhaid mynd trwy'r broses hynny ac o fynna, gweld beth sy'n digwydd."

'Mor drefnus â phosib'

Pryd bynnag fydd Carwyn Jones yn camu lawr, fe ddywedodd ei fod am drosglwyddo'r awenau mewn ffordd sydd "mor drefnus â phosib."

"Chi wastad yn meddwl amdano fe wrth gwrs, mae hwnna'n naturiol. Mewn gwleidyddiaeth os mae rhywun gallu gadael ar dermau ei hunain mae'n hwnna'n rhywbeth - ond fel rheol mae rhywun yn cael cic mas mewn etholiad.

"Yn eich meddwl chi mae rhaid cael rhyw fath o amserlen ond mae hwnna'n newid wrth gwrs, ynglŷn ag amgylchiadau. Sneb sy'n gwybod beth sydd rownd y gornel."

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi tri ymholiad ers i Mr Sargeant gael ei ganfod yn farw yn ei gartref fis Tachwedd diwethaf.

Fe gafodd Mr Sargeant ei ddiswyddo pedwar diwrnod yn gynharach yn dilyn honiadau o ymddwyn yn amhriodol gyda merched. Mae un o'r ymholiadau, dan arweinyddiaeth cyfreithiwr annibynnol, yn edrych ar sut wnaeth Mr Jones delio gyda'i ddiswyddiad.

Dywedodd Mr Jones ei fod am drafod y posibilrwydd o gael cytundeb masnach rydd gyda'r Unol Daleithiau ar ôl Brexit, ond byddai llawer gwell ganddo aros yn yr undebau tollau Ewrop - rhywbeth fyddai'n rhwystro Prydain rhag taro bargeinion ei hun gyda gwledydd eraill.

Mewn datganiad a gyhoeddwyd cyn ei daith, dywedodd Mr Jones y byddai "yn pwyso dros ddatblygu cytundeb masnach rydd rhwng ein gwledydd".

Ond yn Efrog Newydd, fe ddywedodd bod rhaid edrych ar yr holl opsiynau: "Ond gadewch imi fod yn gwbl glir, aros yn yr undeb tollau yw'r ffordd orau ymlaen i Gymru."