Paffio i godi arian

Bydd y newyddiadurwraig Elena Cresci'n camu i'r cylch bocsio er mwyn codi arian i elusen blant yr NSPCC ar 6 Ebrill yn Theatr y Troxy yn Llundain.

Pam a sut waeth hi gytuno i gymryd rhan mewn gornest focsio Thai, a pam dewis y modd yma o godi arian at achos da?

Mae Cymru Fyw wedi llwyddo i ddal lan gydag Elena, hanner ffordd drwy ei chynllun hyfforddi er mwyn gofyn (yn ofalus) am yr atebion.


Dwi'n gwneud hyn oherwydd wnaeth bos fi, sy'n gwneud mixed martial arts, anfon e-bost o gwmpas gwaith yn gofyn os oedd gan unrhyw un ddiddordeb cymryd rhan yn y digwyddiad.

Roedd fi ac un o'r bechgyn fi'n gweithio gyda yn siarad am y peth ac â diddordeb cymryd rhan, ac ar ôl sgwrsio gyda rhai o'm ffrindiau o'n i'n methu cael y peth mas o 'mhen.

Roedd e'n swnio fel lot o hwyl, felly wnes i benderfynu rhoi fy enw lawr....a wedyn ffeindio mas nad oedd y bachgen arall wedi gwneud!

Haws cynnau tân...

O'n i'n arfer gwneud karate blynyddoedd yn ôl pan o'n i tua 16, ac wedi bod yn dweud ers blynyddoedd bod fi am gymryd y peth lan eto, ond roedd bywyd wastad yn mynd o'r ffordd. Felly hwn oedd yr hwb oedd ei eisiau arnaf i wneud rhywbeth eto.

Ond er bod fi wedi gwneud karate, dwi erioed wedi bocsio a dwi erioed wedi gwneud bocsio Thai, felly mae dal wedi bod yn bach o sioc, ond mi ydw i'n eithaf chilled am y peth.

Image copyright Hansh S4C
Image caption Dyw Elena ddim yn ddieithryn i'r cylch reslo

Ond pan ddechreuais i hyfforddi ar gyfer hwn, o'n i jest ddim digon ffit. Fi nawr pedair wythnos mewn i'r hyfforddi a bach yn well, ond y sesiwn cyntaf wnes i, o'n i'n sick! Diolch byth, fi wedi llwyddo i symud 'mlaen o fan'na.

Nid yr ennill, ond y cymryd rhan?

Roedd dewis gyda fi naill ai i wneud bocsio neu bocsio Thai, a gyda fy nghefndir karate, roedd y bocsio Thai, gyda'r opsiwn o gicio yn ogystal â tharo yn siwtio'n well. A rwi 'di ffeindio bod fy natur gystadleuol wedi dechrau cicio mewn.

Rwy newydd ypio'n hyfforddi o dair gwaith yr wythnos i bump gwaith a rwy' wedi rhoi'r gorau i alcohol.

Fi'n ffrîcio mas bach achos mae merch sydd yn yr un dosbarth â fi yn eithriadol o dda a fi'n dechrau ofni bod fi'n mynd i edrych bach yn c**p, felly fi'n benderfynol o beidio!

Ffordd anarferol i elusen godi arian?

Mae rhai pobl yn crafu pen am fod yr NSPCC yn codi arian drwy cael pobl i ymladd ei gilydd, ond yn y bôn, mae fel unrhyw gamp arall. Mae white collar boxing yn boblogaidd iawn yma gyda lot o bankers yn cymryd rhan, felly 'dyw e ddim mor anarferol â hynny. Hefyd, 'dyw e ddim fel bod hwn yn bare knuckle boxing neu bod fi mynd lawr Queen Street Caerdydd yn pigo ffeits 'da pobl.

Mae'r cwmni sydd wedi trefnu hwn, ac sydd wedi penderfynu rhoi'r arian i'r elusen, yn rhedeg gyms a chyrsiau boscio dros Lundain ac yn arbenigo mewn gwneud hyn a'i wneud yn iawn.

Felly i fi, 'dyw hyn ddim gwahanol na rhedeg marathon. Mae'n gamp corfforol, sydd yn cael ei wneud yn ôl y rheolau a gyda'r holl elfennau diogelwch angenrheidiol.

Difaru'r penderfyniad?

A dweud y gwir, fi wrth fy modd bod fi wedi penderfynu gwneud hyn. Mae wedi cael fi nôl i wneud rhywbeth o'n i'n rili hoffi, mae 'di cael fi'n ffit eto a fi'n rili mwynhau'r broses o baratoi.

Mewn ffordd mae'r ffeit jest yn rhyw fath o fonws. Fy mwriad yw cario ymlaen gyda hyn... wel yr hyfforddi o leiaf. Fi newydd brynu blwyddyn o aelodaeth i'r gym felly bydd rhaid i mi!

Felly beth sy'n fy mhoeni fwyaf? Cael fy mrifo neu edrych fel idiot? Heb os, edrych fel idiot. Dwi jest am berfformio a rhoi ffeit dda i'r gynulleidfa, a dwi'n sicr ddim am gael fy nghnocio mas! Dyna'r peth gwaethaf allai ddigwydd - cael dolur ac edrych fel idiot!