Lluniau: Dydd Gŵyl Rhewi

  • Cyhoeddwyd

Gyda rhybudd coch o eira a thywydd garw mewn rhannau o Gymru fe wnaeth rhai ailenwi Dydd Gŵyl Dewi 2018 yn Ddydd Gŵyl Rhewi...

Dyma rai o luniau Cymru ar ddydd ein nawddsant eleni.

Ffynhonnell y llun, Hayley Jenney
Disgrifiad o’r llun,
Llun gan Hayley Jenney i ddymuno Gŵyl Ddewi hapus o eira a rhew Llwynycoed
Ffynhonnell y llun, Ifan Evans/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Ydy, mae hi'n oer, ond yn ffodus, does dim yn gynhesach na brethyn Cymreig!
Ffynhonnell y llun, Sw Mynydd Bae Colwyn
Disgrifiad o’r llun,
O'r diwedd, mae yna eira i Lewpart Eira Sŵ Mynydd Cymru, Bae Colwyn!
Disgrifiad o’r llun,
Go brin fydd Ysgol Pentrefoelas yn agor heddiw
Ffynhonnell y llun, Celtic English/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Staff a myfyrwyr rhyngwladol cwrs Celtic English yng Nghaerdydd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn yr eira
Ffynhonnell y llun, Teleri Jones
Disgrifiad o’r llun,
"Druan o'r ffermwyr a'r anifeiliaid!" meddai Teleri Jones o Gwmtirmynach ger y Bala wedi gweld y lluwchfeydd yma
Ffynhonnell y llun, Mererid Williams/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Triawd lliwgar yng Nghaernarfon yn barod i wynebu'r oerfel ar eu ffordd i'r ysgol
Ffynhonnell y llun, Rob Jones/Cyngor Sir Ddinbych
Disgrifiad o’r llun,
Sunny (!) y Cob Cymreig yn cael ei frecwast mewn tymheredd o -7C yn Llanarmon yn Iâl, Sir Ddinbych
Ffynhonnell y llun, Arfona Evans
Disgrifiad o’r llun,
Gwartheg duon yn y lluwchfeydd eira ym Mhentrefoelas
Ffynhonnell y llun, Hannah Knowles
Disgrifiad o’r llun,
Does neb llawer wedi mentro allan i fwyta yn Mill Lane, Caerdydd, heddiw
Ffynhonnell y llun, Sally Tolladay
Disgrifiad o’r llun,
Nid eira, ond ewyn y môr wedi ei chwythu gan y gwyntoedd cryfion ym Menllech, Ynys Môn
Disgrifiad o’r llun,
Llyn hwyaid yng Ngresffordd ger Wrecsam wedi rhewi
Disgrifiad o’r llun,
... a rhannau o afon Dwyryd ger Maentwrog hefyd wedi rhewi
Disgrifiad o’r llun,
Llanbrynmair ym Mhowys fore Dydd Gŵyl Dewi
Disgrifiad o’r llun,
Defaid yn cysgodi yn Ganllwyd, ger Dolgellau
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o blant Cymru yn methu'r cyfle i wisgo eu gwisgoedd Cymreig i'r ysgol heddiw, ond yn edrych yn hapus iawn beth bynnag!