Lluniau: Dydd Gŵyl Rhewi

Gyda rhybudd coch o eira a thywydd garw mewn rhannau o Gymru fe wnaeth rhai ailenwi Dydd Gŵyl Dewi 2018 yn Ddydd Gŵyl Rhewi...

Dyma rai o luniau Cymru ar ddydd ein nawddsant eleni.

Image copyright Hayley Jenney
Image caption Llun gan Hayley Jenney i ddymuno Gŵyl Ddewi hapus o eira a rhew Llwynycoed
Image copyright Ifan Evans/Twitter
Image caption Ydy, mae hi'n oer, ond yn ffodus, does dim yn gynhesach na brethyn Cymreig!
Image copyright Sw Mynydd Bae Colwyn
Image caption O'r diwedd, mae yna eira i Lewpart Eira Sŵ Mynydd Cymru, Bae Colwyn!
Image caption Go brin fydd Ysgol Pentrefoelas yn agor heddiw
Image copyright Celtic English/Twitter
Image caption Staff a myfyrwyr rhyngwladol cwrs Celtic English yng Nghaerdydd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn yr eira
Image copyright Teleri Jones
Image caption "Druan o'r ffermwyr a'r anifeiliaid!" meddai Teleri Jones o Gwmtirmynach ger y Bala wedi gweld y lluwchfeydd yma
Image copyright Mererid Williams/Twitter
Image caption Triawd lliwgar yng Nghaernarfon yn barod i wynebu'r oerfel ar eu ffordd i'r ysgol
Image copyright Rob Jones/Cyngor Sir Ddinbych
Image caption Sunny (!) y Cob Cymreig yn cael ei frecwast mewn tymheredd o -7C yn Llanarmon yn Iâl, Sir Ddinbych

Lluniau: Dydd Gŵyl Rhewi

Image copyright Arfona Evans
Image caption Gwartheg duon yn y lluwchfeydd eira ym Mhentrefoelas
Image copyright Hannah Knowles
Image caption Does neb llawer wedi mentro allan i fwyta yn Mill Lane, Caerdydd, heddiw
Image copyright Sally Tolladay
Image caption Nid eira, ond ewyn y môr wedi ei chwythu gan y gwyntoedd cryfion ym Menllech, Ynys Môn
Image caption Llyn hwyaid yng Ngresffordd ger Wrecsam wedi rhewi
Image caption ... a rhannau o afon Dwyryd ger Maentwrog hefyd wedi rhewi
Image caption Llanbrynmair ym Mhowys fore Dydd Gŵyl Dewi
Image caption Defaid yn cysgodi yn Ganllwyd, ger Dolgellau
Image caption Mae nifer o blant Cymru yn methu'r cyfle i wisgo eu gwisgoedd Cymreig i'r ysgol heddiw, ond yn edrych yn hapus iawn beth bynnag!