'Fawr o newid yn sefyllfa'r pleidiau'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Arolwg barn yn awgrymu fawr o newid yn sefyllfa'r pleidiau

1 Mawrth 2018 Diweddarwyd 12:03 GMT

Dywed yr Athro Roger Awan-Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru fod arolwg Dydd Gŵyl Dewi blynyddol BBC Cymru yn awgrymu fod fawr o newid wedi bod yng nghefnogaeth y pleidiau gwleidyddol ers yr etholiad cyffredinol ym Mai 2017.

Yn etholiadau San Steffan, dywedodd 49% y bydden nhw'n pleidleisio Llafur, gyda'r Ceidwadwyr ar 32%, Plaid Cymru ar 11%, y Democratiaid Rhyddfrydol ar 5%, UKIP ar 2% ac eraill ar 3%.

Fe wnaeth ICM Unlimited gyfweld a sampl cynrychioladol o 1,001 oedolyn 18+ oed dros y ffôn rhwng 8-25 Chwefror 2018.

Cafodd y cyfweliadau eu cynnal ar draws Cymru ac mae'r canlyniadau wedi'u pwyso i gyd-fynd â phroffil oedolion Cymru.