Prif Weinidog Cymru'n agor swyddfa newydd ym Montréal

  • Cyhoeddwyd
MontrealFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Yn ogystal â'r swyddfa ym Montréal, fe fydd Llywodraeth Cymru hefyd â phresenoldeb yn Berlin, Dusseldorf, Paris a Doha erbyn diwedd 2018.

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi agor swyddfa newydd Llywodraeth Cymru yng Nghanada yn swyddogol fel rhan o'r ymdrechion i ehangu gwaith y llywodraeth dramor wedi Brexit.

Yn ôl y llywodraeth fe fydd cael presenoldeb ym Montréal yn helpu hybu masnach, denu marchnadoedd newydd a rhagor o fuddsoddiau, ac yn hyrwyddo Cymru i'r byd.

Dywedodd Mr Jones fod "hyn yn bwysicach nag erioed" wrth i Gymru baratoi ar gyfer masnachu gyda gweddill y byd ar ôl i'r DU adael yr UE.

Bydd swyddfeydd hefyd yn agor eleni yn Ffrainc, yr Almaen a Qatar gan olygu y bydd gan y llywodraeth bresenoldeb mewn 20 lleoliad ar draws y byd.

Dywed y llywodraeth fod Cymru'n allforio mwy a mwy i Ganada, gyda chynnydd o bron i 70% yn yr allforion yn y flwyddyn hyd at Fehefin 2017 o'i gymharu â'r 12 mis blaenorol.

Mae 'na amcangyfrif bod hyn werth tua £392m.

Mae dros 25 o gwmnïau o Ganada wedi ymsefydlu yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf gan gyflogi dros 4,000 o bobl,

Mae'r cwmnïau'n cynnwys CGI, sydd â phencadlys ym Montréal, ac maen nhw wedi creu swyddi yn y sectorau ariannol, technoleg gwybodaeth, awyrofod a gweithgynhyrchu.

Dywedodd Mr Jones: "Mae agor ein swyddfa newydd ym Montréal yn brawf o'r camau cadarnhaol a rhagweithiol rydyn ni'n eu cymryd i gynyddu ein presenoldeb mewn marchnadoedd byd-eang pwysig fel Canada, a chynyddu masnach a mewnfuddsoddiad.

Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Erbyn diwedd 2018 fe fydd gan Lywodraeth Cymru bresenoldeb mewn 20 o ddinasoedd ar draws y byd.

"Mae hyn yn bwysicach nag erioed wrth i ni baratoi ar gyfer y posibilrwydd - nad ydyn ni am ei weld - o orfod masnachu y tu allan i'r Farchnad Sengl ac Undeb Tollau'r Undeb Ewropeaidd."

Ychwanegodd fod awydd hefyd i ddenu mwy o fyfyrwyr o Ganada i ddilyn o leiaf ran o'u hastudiaethau yng Nghymru, a bydd y swyddfa ym Montréal yn help i gryfhau cysylltiadau rhwng sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach y ddwy wlad.

Ar hyn o bryd mae bron i 300 o fyfyrwyr o Ganada yn astudio ym mhrifysgolion Cymru.

Mae yna drefniant cyfnewid eisoes rhwng Prifysgol Aberystwyth â Phrifysgol McGill, Montréal, ac mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear Prifysgol Caerdydd wedi cydweithio ar ymchwil amgylcheddol gydag Université Laval ym Montréal.