Deg delwedd annisgwyl o Gymru yn yr eira

Daeth eira a rhew dechrau Mawrth 2018 â golygfeydd newydd sbon i lawer ohonon ni:

1. Narnia ar stepen ein drws

Image caption Golygfa hudolus yng Nghaeau Pontcanna, Caerdydd...nid yn unig yr eira, ond y diffyg pobl!

2. Tu allan, tu mewn

Image copyright Sion Tudur
Image caption Yr eira wedi llwyddo i ddod mewn i arcêd y Stryd Fawr, Caerdydd i greu golygfa hudolus arall

3. Llewpart? Yn ei gynefin? Yng Nghymru?

Image copyright Sw Mynydd Bae Colwyn
Image caption O'r diwedd, mae yna eira i Lewpart Eira Sŵ Mynydd Cymru, Bae Colwyn!

4. Angen wêdars yn yr ardd

Image caption Beth am eistedd wedi diwrnod caled o arddio?

5. Wynebau dieithr yn y cloddiau

Image copyright Meurig Davies
Image caption Mae'r eira wedi ffurfio wyneb dieithr yng ngardd Meurig Davies ym Mhontgoch, ger Aberystwyth

6. Golygfa newydd o'r drws ffrynt

Image copyright Laura Stephenson
Image caption Nid yn aml mae trigolion y Barri'n agor y drws ffrynt i'r olygfa yma

7.Sgïo ar y stryd

Image caption Braf cael y cyfle i sgïo...ar y stryd...ym Mhenarth!

8. Ewyn fel eira

Image copyright Sally Tolladay
Image caption Mae'n edrych fel eira, ond ewyn y môr wedi ei chwythu gan y gwyntoedd cryfion ym Menllech, Ynys Môn ydy hwn

9. Afonydd wedi rhewi

Image caption Anaml mae trigolion Caerdydd yn gweld Afon Taf wedi rhewi

10. Ceir wedi eu claddu

Image copyright Jennie Griffiths/Gwasanaeth Tân De Cymru
Image caption Fydd y cwpl yma yn y Bont Faen ddim yn mynd adre yn y car heno

Pynciau Cysylltiedig