Anifeiliaid yn yr eira

Wrth i fwyd i adar bach brinhau yn y tywydd oer, cofiwch ofalu am yr anifeiliaid yw neges naturiaethwyr a charwyr anifeiliaid yn yr eira a'r rhew.

Mae ambell ymwelydd dieithr wedi bod yn chwilio am fwyd a diod yn ein gerddi ac mae na lot o gŵn wedi bod allan yn gwirioni ar yr eira. Felly dyma ambell lun o hynt a helynt rhai o'n ffrindiau blewog a phluog dros gyfnod rhewllyd diwedd Chwefror a dechrau Mawrth 2018.

Image copyright Keith O'Brien
Image caption Mae Keith O'Brien wedi gweld Gïach (Snipe) yn ei ardd am y tro cyntaf. Yn ôl y naturiaethwr Iolo Williams, mae wedi cael sawl adroddiad tebyg - dod i chwilio am fwyd mae'r adar bach llwglyd, meddai.
Image copyright Hywel Meredydd
Image caption "Cofiwch fwydo'r adar, fel Raymond bob dydd yn y Pandy, Llangefni," meddai Hywel Meredydd a dynnodd y llun yma. Mae angen cyflenwad dŵr arnyn nhw hefyd os yw hi'n rhewi.
Image copyright Hywel Meredydd
Image caption Mae Hywel Meredydd wedi gweld wiwerod coch yn chwilio am eu cnau yng nghoed y Pandy, Llangefni, hefyd.
Image copyright Geraint Thomas
Image caption Mae Caleb y ci ar ben ei ddigon yn Llidiardau ger y Bala!
Image copyright Lauren Lloyd
Image caption Mae'n amlwg o wyneb Gwen ei bod hi yn mwynhau'r eira yng Nghaerdydd hefyd
Image copyright Gareth Bryer
Image caption Polly a Maddy, asynnod o Fettws Newydd, wedi eu denu allan o gysgod eu cwt gyda hen fara a moron gan Gareth Bryer
Image copyright Marilyn E Williams
Image caption 'Robin Goch ar ben y rhiniog', yn Llanfairpwll
Image copyright Marilyn E Williams
Image caption Cyfle i sglefrio i'r hwyaid yma ym Mynydd Bodafon, Môn
Image caption Gwartheg duon Pentrefoelas ... neu ai rhai gwynion ydyn nhw?
Image copyright Robert Evan Thomas-Jones
Image caption Bydd ffermwyr Cymru wedi bod wrthi rownd y cloc yn gofalu am eu hanifeiliaid dros y dyddiau diwethaf
Image copyright Sw Mynydd Cymru
Image caption Roedd cyfle prin i lewpartod eira Sŵ Mynydd Cymru, Bae Colwyn, chwarae mewn eira go iawn
Image caption Lleucu Llwyd y gath yn gwneud dynwarediad o lewpart eira yng Nghaernarfon
Image copyright Rob Jones/Cyngor Sir Ddinbych
Image caption Cob Cymreig ydy Sunny o Sir Ddinbych ac mae angen côt yn y tywydd oer
Image caption "Pah, pwy sydd eisiau llun neis arall o'r plant yn yr eira pan allwch chi gael fi yn y llun yn lle?" Mini'r pwdl yn dwyn y sylw i gyd yng Ngwalchmai, Ynys Môn

Pynciau Cysylltiedig