Dosbarthu £14m ychwanegol i atgyweirio ysgolion

Ysgol

Bydd awdurdodau lleol yn derbyn £14m yn ychwanegol i ddosbarthu i ysgolion ar gyfer atgyweiriadau hanfodol.

Daw hyn fel rhan o gynllun moderneiddio 'Ysgolion yr 21ain Ganrif', wedi pryderon fod talu am drwsio boeleri a thoiledau yn cymryd arian i ffwrdd o gefnogi dysgwyr.

Ond ar y cyfan bydd ysgolion yn gweld eu cyllid yn cael ei dorri o tua £370 ar gyfer pob disgybl dros gyfnod o chwe blynedd, wrth i Lywodraeth Cymru dderbyn lai o arian.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams ei bod hi'n gobeithio bydd pob ysgol yng Nghymru yn cael budd o'r arian a fyddai'n "mynd yn syth i'r llinell flaen".

Image caption Yn ôl Kirsty Williams mae "gormod o amser ac arian yn cael ei wario ar gynnal a chadw ysgolion yn hytrach na chefnogi dysgwyr"

Bydd y swm o arian yn cael ei gyhoeddi ddydd Sadwrn, a bydd yn mynd ar atgyweirio pethau fel boeleri, toiledau yn ogystal â chostau gofalwyr ysgol i beintio, plastro ac atgyweirio lloriau.

Roedd y pwysau ar ysgolion wedi'i amlygu ym mis Hydref, pan ddaeth cadarnhad fod cronfeydd ysgolion wedi gostwng 28% mewn blwyddyn.

Ychwanegodd Ms Williams: "Dwi'n clywed y ddadl yn aml oddi wrth athrawon a phenaethiaid ar hyd y wlad.

"Mae gormod o amser ac arian yn cael ei wario ar gynnal a chadw ysgolion yn hytrach na chefnogi dysgwyr."

Straeon perthnasol