Galw am ddychwelyd eiddo merch fu farw yng Ngwlad Thai

Kirsty Jones

Mae AS o Gymru yn galw am ddychwelyd eiddo dynes gafodd ei llofruddio 18 mlynedd yn ôl wrth gerdded yng Ngwlad Thai yn ôl i'w theulu.

Bu farw Kirsty Jones, 23 oed o Dredomen ger Talgarth mewn hostel ar gyfer cerddwyr yn Chiang Mai ym mis Awst 2000.

Dywedodd AS Aberhonddu a Sir Faesyfed, Chris Davies wrth raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales y gallai'r eiddo fod â chliwiau i ddod o hyd i'r llofrudd.

"Mae eiddo Kirsty dal yng Ngwlad Thai, dydyn nhw heb hyd yn oed gael eu hanfon adref i'w rhieni," meddai.

"Rydyn ni eisiau iddyn nhw gael eu dychwelyd. Rydyn ni eisiau i ymchwiliad pellach ddigwydd."

Image caption Mae Chris Davies yn AS Ceidwadol dros Aberhonddu a Sir Faesyfed

Yn ôl Mr Davies mae'r heddlu wedi ysgrifennu llythyr rhyngwladol arall i wneud cais am yr eiddo, gyda'r gobaith y byddai modd darganfod tystiolaeth ffres drwy ddefnyddio technegau DNA.

Mae amser yn brin gan fod yr awdurdodau yng Ngwlad Thai yn cau'r achos wedi i 20 mlynedd basio.

Dywedodd fod y dystiolaeth wedi'i golli.

"Mae gennym ddwy flynedd i wneud hyn. Mae amser yn rhedeg allan i'r teulu.

"Beth sydd angen arnyn nhw nawr yw cyfiawnder. Yn anffodus ni allwn ddod â Kirsty yn ôl, ond un peth allwn ni wneud yw cael cyfiawnder i'r teulu."

Mae Mr Davies yn bwriadu cwrdd â'r gweinidog perthnasol yn y Swyddfa Dramor, Harriet Baldwin, er mwyn trafod achos Kirsty a rhai eraill.

Pynciau Cysylltiedig