Peirianwyr rheilffordd yn dod o hyd i nam

Trenau

Mae peirianwyr wedi llwyddo i atgyweirio nam ar linell rheilffordd rhwng Caerdydd a Caer wnaeth achosi Trenau Arriva Cymru atal trenau dosbarth 175 oherwydd 'pryderon diogelwch'.

Roedd y nam wedi difrodi olwynion y trenau oedd yn teithio rhwng de Cymru a Manceinion.

Cafodd nifer o wasanaethau Trenau Arriva Cymru eu canslo neu eu cwtogi tra bod peirianwyr yn ceisio canfod y broblem.

Dywedodd llefarydd ar ran Trenau Arriva Cymru fod y nam nawr wedi ei ddatrys.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol