Ymosodiad Dinbych: Tystiolaeth dyn a gafodd ei drywanu

Laura Stuart Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Laura Stuart ym mis Awst y llynedd

Mae dyn a gafodd ei anafu wrth iddo geisio helpu dynes a oedd yn cael ei thrywanu ar y stryd yn Ninbych wedi bod yn disgrifio'r foment y gwnaeth yr ymosodwr honedig daro.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug bu David Roberts yn dweud sut y bu iddo ymyrryd pan yr ymosododd Jason Cooper ar ei gyn-gariad Laura Stuart wrth iddi adael tafarn yn Ninbych y llynedd.

Cafodd Mr Roberts ei drywanu nifer o weithiau a bu farw Ms Stuart ddau ddiwrnod yn ddiweddarach.

Mae Mr Cooper 28 oed o Ddinbych yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth ac o anafu'n fwriadol gan achosi niwed corfforol difrifol.

Dywedodd Mr Roberts ei fod yn gadael tafarn y Golden Lion gyda Ms Stuart a'i thad ar 12 Awst y llynedd pan welodd Mr Cooper yn rhedeg tuag atynt.

Dywedodd: "Roedd ganddo gyllell yn ei law dde ac yn gweiddi ac yn sgrechian.

"Roeddwn yn gallu gweld ei bod yn rhyw fath o gyllell cegin."

Clywodd y llys fod Ms Stuart wedi dechrau rhedeg i ffwrdd ond bod Mr Cooper wedyn wedi'i chyrraedd ac wedi dechrau ei thrywanu a'i chicio tra'r oedd hi'n gorwedd ar y llawr.

Dywedodd Mr Roberts ei fod wedi ceisio ei dynnu i ffwrdd ond ei fod wedi cael ei drywanu yn ei ysgwydd, ei benelin a'i glust ac o ganlyniad wedi dioddef anhwylder ar ei ysgyfaint.

Image copyright Google
Image caption Digwyddodd yr ymosodiad yng nghanol tre Dinbych

Pan ofynnwyd iddo pam ei fod yn ymosod ar Ms Stuart, honnir i Mr Copper ddweud gyda gwên ar ei wyneb: "Dywedais wrthych y byddwn yn gwneud hyn".

Dywedodd Mr Roberts, a oedd yn adnabod y cwpwl ers nifer o flynyddoedd, wrth y rheithgor: "Roedd e [Mr Cooper] yn ymddangos yn flin iawn tuag at Laura.

"Doedd e wir ddim yn ei hoffi hi. Roedd e am sicrhau nad oedd neb arall yn ei hoffi hi."

Ddiwrnodau cyn yr ymosodiad, dywedodd Mr Roberts ei fod wedi derbyn negeseuon gan Mr Cooper a oedd yn ei boeni a'i fod wedi ei gynghori i weld meddyg.

Clywodd y llys bod un neges yn dweud: "Ni all yr un person rwystro'r hyn dwi'n ei wneud" ac "mae un person neu ddau yn mynd i'w chael hi".

Ysgrifennodd hefyd: "Bydd yr hyn dwi'n ei wneud yn cael ei gyfiawnhau" a dywedodd ei bod "yn mynd i gael ei gwared".

'Cicio fel petai'n cymryd cic gosb'

Clywodd y llys hefyd dystiolaeth gan Gareth Roberts - tad David Roberts.

Fe gafodd Gareth Roberts hefyd ei anafu yn yr ymosodiad.

Dywedodd wrth y llys: "[Fe giciodd Mr Cooper Ms Stuart] fel petai'n cymryd cic gosb mewn gêm gynghrair".

Ychwanegodd Mr Gareth Roberts fod popeth wedi digwydd mor sydyn a'i fod wedi gweld Mr Cooper yn trywanu Ms Stuart o leiaf dair gwaith.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol